| vaša finančná istota |


 

bez toho aby ste museli navštíviť pobočku CDCP alebo RM-S Marketu, viete si zistit či vlastníte účet v CDCP a či máte na ňom evidované nejaké cenné papiere

za týmto účelom je potrebné navštíviť stránku CDCP : www.cdcp.sk/prevodFNM/