| vaša finančná istota |


novinky

06.04.2011 13:07

PATOVÁ SITUÁCIA V UNICREDIT BANK

Piata najväčšia banka UniCredit Bank Slovakia, a.s. oznámila, že dňa 20. apríla sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia budú obligatórne záležitosti vyplývajúce z Obchodného zákonníka, zákona o účtovníctve a stanov, najmä...

—————

29.03.2011 12:55

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UNICREDIT BANK SLOVAKIA

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia. UniCredit Bank Slovakia, a.s. oznámila, že dňa 20. apríla 2011 o 13,00 hod sa bude konať riadne valné zhromaždenie s nasledovným programom: 1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia. 2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti...

—————

16.12.2010 22:52

UNICREDIT: ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY VO VÝŠKE 100 mil. €

  Takúto závratnú škodu sa domáha zaplatiť košická firma FinTeam spol. s r.o.  za údajné straty z devízových obchodov, ktoré mu mala spôsobiť UniCredit Bank Slovakia a.s. z dôvodu porušenia odbornej starostlivosti a zmluvných podmienok. Prvé pojednávanie...

—————

11.12.2010 23:41

KAPITÁLOVÝ TRH NA SLOVENSKU

Vznik kapitálového trhu na Slovensku datujeme do doby vzniku burzy cenných papierov, resp. jej spustenia. Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) vznikla dňa 15.marca 1991 v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR z roku 1990 a je jediným organizátorom regulovaného trhu s cennými...

—————