| vaša finančná istota |


BEZCENNÉ AKCIE, DAROVANIE AKCIÍ NA FNM, ÚHRADA FAKTÚR CDCP

13.02.2012 10:23

Slovensko zažíva veľké odhalenie, každý akcionár alebo vlastník družstevného podielového listu dostal výpis toho, čo má a účet, tento krát na 9,6 Eura. Samozrejme len tí, čo majú svoje akcie zaparkované na účet Centrálneho depozitára cenných papierov. Tí čo majú jednu akciu by sa tešiť nemali, o rok ich čaká podobná zásielka. Našťastie nikto nič platiť nemusí, keď má človek bezcenné cenné papiere, môže ich darovať FNM a platbe sa vyhnúť. Ako však zistiť bezcennosť? A ako akcie darovať resp. hodnotné predať?        

Ako vznikli bezcenné akcie

Najviac bezcenných cenných papierov produkujú konkurzy. Slovenské konkurzy skoro vždy znamenajú úplnú stratu pre akcionárov.  Okrem speňaženia majetku úpadcu by mali správcovia konkurzu myslieť aj na zrušenie emisií akcií alebo dlhopisov úpadcu. CDCP však pýta poplatky a a tie má správca pre veriteľov. Správcovia konkurzov emisie nerušia a CDCP sa vyhovára, že nemôže. Akcionár je mimo hru, ak aj vie že cenný papier nemá hodnotu nemá právo požiadať o zrušenie emisie.

Špecialitou sú mŕtve akcie. Firma skončí s podnikaním a nemá peniaze ani na vyhlásenie konkurzu ani na zmysluplnú likvidáciu. Alebo jednoducho firma prestala fungovať a akcionári a vedenie na ňu „zabudlo".

Ako poznať bezcenné akcie

Studnica informácií je internetová stránka obchodného registra www.orsr.sk , kde sa dá prelustrovať, či je firma v konkurze. Konkurz na Slovensku znamená automaticky bezcennosť akcií. Vlastníci dlhopisov a družstevných podielnických listov ak stihnú termíny nejakú šancu na vrátenie časti investície majú, môžu si prihlásiť pohľadávky. Žiaľ špeciálny zoznam firiem v úpadku neexistuje.

Ak je firma v likvidácií nemusí byť nutne bezmajetná, akcionár má právo na likvidačný zostatok. Ak sa však likvidácia naťahuje na viac rokov riziko bezcennosti sa zvyšuje.

Pozor na firmy, v ktorej sa viac rokov nemenili štatutárne orgány. Môže ísť o tzv. mŕtvu firmu veľmi často so stádom bielych koní.

Informácie poskytne aj zbierka listín. Ak neobsahuje žiadne resp. staré údaje treba spozornieť. Ide väčšinou o tzv. mŕtve firmy.

Údaje o dlžníkoch sociálnej a zdravotných poisťovní nájdete napr. na https://dlznik.zoznam.sk/ Dlh v poisťovni neznamená automaticky bezcennosť akcií.

Netreba zabúdať na telefón a „exkurziu" do podniku, ktorý spravuje akcionárov alebo veriteľov majetok.

Na záver dôležitá adresa, kde je zoznam niekoľko stoviek slovenských akcií a odhad ich hodnoty www.akcionar.sk/osma

A na úplný záver článku nájdete tabuľku, ktorá veľmi pomôže aj keď jej obsah akcionárov uvedených firiem nepoteší.

Ako sa zbaviť bezcenných akcií a neplatiť za účet

Keď máte bezcenné cenné papiere darujte ich Fondu národného majetku. Je to jednoduché, navštívite vybranú poštu a tam Vám akcie prevedú. Stačí občiansky preukaz. Všetko o Vás budú vedieť najmä koľko a aké akcie máte.

Zoznam pôšt nájdete tu. https://www.cdcp.sk/prevodFNM/bezodplatnyprevodCP.php

Ako predať cenné akcie

Cenné teda hodnotné akcie si buď necháte alebo predáte. Predaj samotných akcií vie zrealizovať aj samotná spoločnosť GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o. a to jej priamym odpredajom. Aktuálny zoznam cien akcií, ktoré vykupuje spoločnosť GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o. nájdete na našej internetovej adrese www.gpw.sk Pozor aj cenné akcie, za ktoré Vám pri predaji dostanete menej než ročný poplatok za dva roky (rok 2011 a rok 2012 sa ráta ako celý aj keď ste akcie mali len napr. jeden mesiac) sú prakticky bezcenné. Hrôzu budú zažívať na budúci rok napr. akcionári OTP Bank Slovensko, ktorí dostanú 12 Euro účet (viac ako tento rok) a predať budú môcť akciu za 2-4 Euro s 15 Eurovým poplatkom. V kupónovej privatizácii totiž bežne dostavali na knižku po jednej akcii.

Predaj Vám zabezpečia banky podľa mojich skúseností najlepšia je Poštová. A najlepší obchodník na slovenské akcie RM-S market o.c.p., a.s. 

Účet za zomretého

Časté sú prípady, keď príde šek za vedeniu účtu zomretej osobe. Čo robiť?

Ak sú cenné papiere bezcenné ja osobne (prosím neberte to ako radu, nie som právnik) by som šek nezaplatil. Veď jedna zmluvná strana zanikla - zomrela. Ak neexistuje zmluvná strana nie je ani zmluva a teda nie je dôvod na platbu. Ale ak chcete mať všetko v úplnom poriadku môžete bezcenné akcie predediť na Váš účet a potom darovať FNM. Žiaľ nejde to urobiť priamo z účtu zomretého, čo by bolo lacnejšie.

Ak sú akcie na účte zomretého hodnotné zvážte obnovenie dedičského konania. Pozor však na poplatky. Aj dedičské konanie niečo stojí, aj presun akcií a aj každoročné platby za vedenie účtu.

 

TOP darovaných bezcenných akcií na FNM

 

 

 

 

 

 

Emitent

Druh CP

Právny stav

Počet darovaných akcií

VÚB KUPÓN IF

akcie

konkurz

449 750

IF PSIPS

akcie

mrtve

421 484

Považské strojárne

akcie

konkurz

287 562

Východoslovenské strojárne

akcie

konkurz

174 181

OZETA

akcie

konkurz

166 300

CREDIT - FOND IF

akcie

mrtve

100 655

SANDRIK DOLNÉ HÁMRE

akcie

konkurz

83 437

Závody Výpočtovej Techniky ZVT

akcie

konkurz

74 523

O T F

akcie

konkurz

74 004

OSP DANUBIUS

akcie

konkurz

71 016

Strojstav Nové Mesto nad Váhom

akcie

konkurz

69 935

TOS Spišská Nová Ves

akcie

konkurz

65 160

Topoľčianske strojárne

akcie

konkurz

64 126

Smrečina

akcie

konkurz

63 873

TESON

akcie

konkurz

57 679

Slovenské lučobné závody

akcie

konkurz

56 368

Bardejovské strojárne

akcie

konkurz

52 701

VAB SIPOX

akcie

konkurz

46 596

ZLIEVÁREŇ

akcie

konkurz

45 143

DREVOINDUSTRIA

akcie

konkurz

42 051

Poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva

DPL

konkurz

39 261

ASKO

akcie

konkurz

38 475

Agrozemp

akcie

konkurz

37 370

STAVOSPOL

akcie

konkurz

36 023

GEOCONSULT

akcie

konkurz

34 235

STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA

akcie

konkurz

29 605

CHIRANA-PREMA

akcie

konkurz

29 438

Západoslov.nábytkárske Závody

akcie

konkurz

25 905

AGROSTROJ Rožňava

akcie

konkurz

24 991

PREGLEJKA

akcie

konkurz

24 885

ZVL ŽILINA

akcie

konkurz

24 748

TATRA nábytok

akcie

konkurz

24 648

 

 

 

 

Zdroj: www.natfund.gov.sk

 

 

 

Stav k 31.12.2010

 

 

 

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST v spolupráci s OSMA

—————

Späť