| vaša finančná istota |


Spoločnosť GLOBAL PACIFIC WEST na ako-investovat.sk

06.02.2013 08:49

Dňa 05.02.2013 bol publikovaný na stránkach ako-investovat.sk článok ohľadom aktuálnej situácii s bezcennými cennými papiermi na Slovensku, resp. inak povedané ako sa zbaviť nepohodlných cenných papierov. Pred zverejnením článku nás jeho autor Filip Glasa kontaktoval a dotazoval sa na uvedenie hodnoty za akcie, ktoré sa môžu akcionári zbaviť, či už darovaním alebo ich predajom. Požadoval aj informácie ohľadom spoločnosti NAFTA a.s., ktorá už niekoľko rokov je mimo burzu a navyše aj zmenila podobu zo zaknihovaných akcií na listinné. Táto spoločnosť každoročne vypláca dividendy a tak sú akcionári spokojní s touto investíciou. Logicky si preto táto akcia drží vysokú hodnotu, aj keď jej obchodovanie je obtiažne, nakoľko sa neobchoduje na žiadnej burze. Spoločnosť GLOBAL PACIFIC WEST ich vykupuje v cene 200€ / akcia, čo je zrejme z dostupných zdrojov jedna z najvyšších cien, nakoniec to skonštoval vo svojom článku aj samotný Filip Glasa. Tento týždeň sa navyše konalo aj mimoriadne valné zhromaždenie v NAFTA a.s., ktorého predmetom mali byť aj personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Ako je známe, skupina EPH (Energetický a průmyslový holding, a.s.) s česko-slovenskými vlastníkmi vstúpila do plynárenského gigantu SPP (Slovenský plynárenský priemysel a.s.)  koncom minulého roka a tak v najbližšej dobe dôjde k vykrištalizovaniu aj personálnych obsadení v orgánoch jendnotlivých dcérskych spoločností. V smotnom SPP došlo k personálnym zmenám v januári toho roku, kedy bol za predsedu predstavenstva zvolený Daniel Křetinský, zodpovedný za energetiku skupiny EPH. Bližšie inforámcie nájdete v článku na www.ako-investovat.sk

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST 

—————

Späť