| vaša finančná istota |


Tatra banka, a.s. predsedom veriteľského výboru v Prefa Sučany, a.s.

07.08.2012 09:59

V predchádzajúcich článkoch sme Vás informovali o zložitej a min. zaujímavej situácii v Prefa Sučany, a.s. kedy táto spoločnosť vstúpila tento rok do reštrukturalizačného konania. 

Dňa 27.07.2012 sa konalo prvé zasadnutie veriteľského výboru a všetci čo sledujú túto Zvrškovcovu najnovšiu kauzu iste ostali prekvapení, že Tatra banka, a.s. bola pripustená ako veriteľ a dokonca bola prítomnými veriteľmi aj zvolená za predsedu veriteľského výboru. Táto informácia je o to zaujímavejšia, nakoľko na poslednom valnom zhromaždení Prefa Sučany, a.s. konaného dňa 28.06.2012 prítomný predseda predstavenstva František Zvrškovec sväto sväte tvrdil, že podpisy na úverovej zmluve, resp. dodatkoch k tejto zmluve sú pravdepodobne sfalšované a že on žiadny takýto dokument nepodpisoval. Nie je však zrejmé, ako je možné že Prefa Sučany, a.s. platil úver viac ako 5 rokov tejto úverujúcej banke bez toho aby pánovi Zvrškovcovi prekážalo, že jeho firma žiaden úver nečerpala a prečo nepodal trestné oznámenia v tejto veci. Zrejme si pán Zvrškovec uvedomil, že rozohral príliš vysokú hru, ktorá je aj na neho príliš tvrdá, alebo je to len zmena taktiky? Najbližšia doba rozhodne ukáže ako sa situácia v tejto spoločnosti vyvinie, no je zrejmé, že firmy okolo Zvrškovca si v najbližšej dobe u bankových domov "neškrknú", pokiaľ nezabudnú aký je štýl podnikania tohto pána.

Tohto prvého zasadnutia veriteľského výboru sa ďalej zúčastnili aj tri Zvrškovcove spriaznené firmy, a síce SLOVFOOD, a.s. Bratislava, PREFA ALFA, a.s. Sučany a DIVIDEND, a.s. Bratislava. Okrem týchto veriteľov bol prítomný aj piaty veriteľ Považská cementáreň, a.s. Ladce.

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST v spolupráci s OSMA

—————

Späť