| vaša finančná istota |


UniCredit Bank Slovakia a.s. dostala predchádzajúci súhlas NBS vo veci zlúčenia

21.05.2013 11:10

Budúcnosť piatej najväčšej banky na Slovensku začína naberať čoraz jasnejšie kontúry. Potom čo v poslednej dobe v tlači prebehlo viacero správ, ktoré naznačovali prebiehajúci proces zmeny právnej formy banky na pobočku zahrančinej banky, včera (20.05.2013) zverejnila UniCredit Bank Slovakia a.s. oznam o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, predmetom ktorého bude zlúčenie dvoch sesterských bánk skupiny UniCredit do existujúcej českej entity. Okrem súhlasu nastávajúceho valného zhromaždenia bol potrebný aj súhlas Národnej banky Slovenska, ktorá svojim rozhodnutím zo dňa 20.05.2013 udelila predchádzajúci súhlas slovenskej UniCredit Bank Slovakia a.s. vo veci prebiehajúceho zlúčenia. Prakticky teda už nič nebráni uskutočniť ďalšie kroky, ktoré zavŕšia definitívne proces zlúčenia týchto bánk. Účtovníctva českej a slovenskej banky budú evidované od 01.07.2013 už pod UniCredit Bank Czech republic a.s. a právne zlúčenie bánk nastane od 01.12.2013 kedy zanikne slovenská UniCredit Bank Slovakia a.s. a všeteky práva a záväzky prevezme jej väčšia česká sesterská banka.

Unicredit_suhlas NBS.pdf (3910481)

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST 

—————

Späť