| vaša finančná istota |


Zvrškovec úraduje v Prefe

17.04.2012 15:20

V závode Prefy v Sučanoch je momentálne horúco. Práve v týchto dňoch je aktuálna téma ďalšieho pôsobenia tejto fabriky na výrobu prefabrikátov s dlhoročnou históriou. Po problémoch, ktoré začali nástupom krízy v roku 2008 sa fabrika potáca s neustálymi problémami pracovnej náplne pre svojich zamestnancov. V súvislosti s problémami, na ktoré upozrnila reportáž spravodajskej televízie TA3 vo včerajsom vysielaní je zaujímavá iná skutočnosť. V marci toho roku bola zapísaná do Obchodného registra zmena obchodného názvu a kompletne boli zmenené orgány v spoločnosti ŠTRKOPIESKY A STAVOHMOTY, a.s.  Mimoriadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti dňa 08.03.2012 prijalo nový názov spoločnosti - PREFA Sučany SK, a.s., čo je celkom podobný názov aký má materská spoločnosť PREFA Sučany a.s., tak tomu bolo aspoň k 31.12.2010, kedy bola ovládajúcou spoločnosťou. Čo je však znepokojujúce je, že akcionári na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení dosadili úplné nových členov orgánov, ktorí navonok nie sú prepojenými osobami s osobou Františka Zvrškovca. Keďže František Zvrškovec je majster v reštrukturalizačných konaniach, iste sa môžeme tešiť na jeho husárske kúsky aj v niektorej zo spoločností so Sučian. V krátkej dobe zrejme uvidíme ďalšiu rošádu, najmä v ďalšej dcérskej spoločnosti PREFA ALFA, a.s., kde sú zamestnaní prakticky všetci robotníci zo závodu v Sučanoch a podľa všetkého preberie záväzky voči týmto zamestnancom práve firma s novým názvom PREFA Sučany SK, a.s. 

 

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST v spolupráci s OSMA

—————

Späť