| vaša finančná istota |


 

Na slovenskom kapitálovom trhu pôsobíme od roku 2005. Počas tejto doby sme zrealizovali viac ako 5000 zmlúv pre našich klientov. Celkové finančné transakcie dosiahli výšku viac ako 2 mil. €. Celkovo sme ušetrili poplatky za prevody cenných papierov vo výške viac ako 100.000 € a rovnakú sumu sme uhradili našim obchodným partnerom - bankám a obchodníkom s cennými papiermi, ktorí vás zastupovali pri jednotlivých transakciách.

 

Našim poslaním je poskytovať služby spojené s predajom cenných papierov z účtov jednotlivých majiteľov akcií ako aj družstevných podielových listov na účet spoločnosti GPW s.r.o. (pôvodne GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o.) Cennými skúsenosťami, ktorými náš tím disponujeme vyriešime všetky vaše požiadavky ohľadom obchodovania cenných papierov, vysporiadania dedičských konaní ako aj ostatných požiadaviek ohľadom evidencie vašich cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. a poradíme vám ako postupovať pri vyriešení akýchkoľvek problémov na ceste k predaju vašich cenných papierov na účet spoločnosti GPW s.r.o. 

 

Našou prioritou je poskytovanie on-line služieb a služieb priamo v mieste vašej adresy - pozri kde sme najbližšie. Sústreďujeme sa byť vždy čo najbližšie k vám a tak aby ste ušetrili čas a peniaze. Aby sme splnili tieto výzvy potrebujeme pracovať čo najefektívnejšie a najpromptnejšie reagovať na vaše požiadavky, preto neposkytujeme žiadne z týchto služieb na našej adrese sídla spoločnosti.  


Ponúkame vám vždy profesionálne služby s cieľom zrealizovať všetky vaše požiadavky k vašej spokojnosti.

Základnými činnosťami sú

kúpa a predaj cenných papierov emitovaných slovenskými spoločnosťami na vlastný účet |

zabezpečenie prevodov cenných papierov na burze ako aj na mimoburzovom trhu na vlastný účet |

zabezpečenie prechodov cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. na vlastný účet |

komplexné služby pri predaji cenných papierov z vášho majetkového účtu (vypracovanie zmluvy, vypracovanie pokynov na prevod, kompletná agenda voči obchodníkovi s cennými papiermi, zabezpečenie finančného vyrovnania spojeného s realizáciou prevodov a pod.) na vlastný účet |

 

Doplnkovými činnosťami sú

poradenstvo vo veci zistenia akýchkoľvek údajov týkajúcich sa vašich cenných papierov pri kúpe na vlastný účet | 

zastupovanie a poradenstvo pri vydávaní listinných cenných papierov v súvislosti s prevodmi na vlastný účet |

efektívne uplatňovanie práv akcionára voči emitentovi |

poradenstvo v súvislosti s bezcennými akciami a ich možný prevod na vlastný účet | 

 

(pozn.: vlastný účet je pre účely tohto textu majetkový účet spoločnosti GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o.)