| vaša finančná istota |


Otázky a odpovede

| kde a ako môžem predať moje cenné papiere |

 

1.    vyplnením žiadosti na tejto internetovej stránke, alebo

2.    odoslaním vašej požiadavky na náš e-mail, alebo

3.    vyplnením kontaktného formulára v sekcii "NAPÍŠTE NÁM", alebo

4.    kontaktovaním nás na našom telefónnom čísle, kde uvediete vaše údaje, alebo

5.    zaslaním požiadavky prostredníctvom listu odoslaného na našu adresu

 P.O.BOX....doplniť..., alebo

6.    osobnou účasťou v mieste a čase výkupu, bližšie informácie nájdete v časti "CENNÉ PAPIERE / KDE

       SME NAJBLIŽŠIE"

—————

| akú hodnotu majú moje cenné papiere |

 

cena akcií alebo družstevných podielnických listov sa v čase vyvíja a mení, môže rásť alebo klesať; aktuálnu cenu svojich cenných papierov nájdete tu

—————

| čo mám urobiť s bezcennými cennými papiermi |

 

1.       navštíviť vybranú poštu alebo pracovisko RM-S Marketu

2.       kupónovú knižku netreba priniesť

3.       predložiť občiansky preukaz, splnomocnenie

4.       výpis z účtu majiteľa cenných papierov (faktúru za r. 2008)

5.       kto nemá posledný výpis, bude mu vyhotovený nový (bezplatne)

6.       zvážiť, ktoré akcie sú bezcenné

7.       previesť možno všetky alebo časť akcií

8.       podpísať zmluvu o realizácii prevodu

9.       služba je bez poplatkov 

—————

| kedy a akým spôsobom mi bude vyplatená kúpna cena za predaj mojich cenných papierov |

 

spôsob výplaty kúpnej ceny za predaj vašich cenných papierov si určujete vy

môžete si vybrať tri spôsoby výplaty : 

1. v hotovosti, pri podpise zmluvy v mieste a dátume realizácie výkupu cenných papierov uvedené na tejto webovej stránke tu

2. poštovou poukážkou na adresu predávajúceho uvedenú na zmluve o kúpe cenných papierov, po prevode cenných papierov

3. bankovým prevodom na ľubovolný účet evidovaný v slovenskej banke

 

výplata kúpnej ceny sa v zmysle zmluvy realizuje do 14 dní odo dňa úspešnej registrácie prevodu cenných papierov

—————