| vaša finančná istota |


zoznam cenných papierov obchodovaných na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.

 

Druh

Názov

ISIN

akcia

1. garantovaná 01

SK1120005824

akcia

1. garantovaná 02

SK1120005832

DPL

AGRIA Liptov. Ondrej

SK8110000574

akcia

Agrocons Nitra

CS0005051358

akcia

AHP Hydraulika

CS0009019559

akcia

AHP Hydraulika 2

SK1120005121

akcia

Allianz-Slov. poist.

SK1110004407

akcia

AM - 30

CS0009004858

akcia

AQUIPUR

SK1120004231

Dlhopis

Arca Capital 1

SK4120005646

Dlhopis

Arca Capital 2

SK4120007519

akcia

AVC 2

CS0005054758

akcia

Best Hotel Propert.

SK1120005105

akcia

Biotika

CS0009013453

akcia

Biotika II

SK1120004009

akcia

Branko

SK1110001387

akcia

Celprojekt

CS0009011556

akcia

Cementáreň L.Lúčka 5

SK1120010311

akcia

Cemmac

CS0009007752

akcia

Cestné stavby B.B.

CS0009018650

akcia

CTY GROUP

CS0005045251

akcia

ČAS

SK1110002039

akcia

DEVÍN BANKA konk.

SK1110001478

akcia

Dexia banka

SK1110013671

akcia

Dexia banka 3

SK1110014927

akcia

Dexia banka 4

SK1110015676

akcia

Dexia banka Slov. 2

SK1110001270

akcia

DIVIDEND Development

CS0009015656

akcia

Dolkam Šuja

CS0009013354

akcia

Doprastav

SK1120001518

akcia

Druhá strategická

SK1120005337

DPL

Družstvo pod. Devín

SK8110000459

akcia

Dunaj OD likv.

CS0008469151

akcia

Eastern Sugar SK

CS0009006853

akcia

EKOPRAMENE likv.

CS0009019054

akcia

Ekostav Michalovce

CS0005046754

akcia

Elektrokarbon

CS0005053156

akcia

EMERSON

SK1120004942

akcia

ENVIRON

SK1120010469

akcia

EVPÚ

CS0009015557

akcia

FRIGO

SK1120002433

akcia

GEOCOMPLEX

CS0009003553

akcia

Holcim Slovensko

CS0008467056

akcia

Hornonitr.bane Priev

SK1120004058

akcia

Hotel Flóra

SK1110000421

akcia

Hotel Flóra 01C

SK1110000439

akcia

Hotel Flóra, 3. em.

SK1110003508

akcia

Hydromeliorácie

CS0005049758

akcia

Hyza

CS0009015854

Dlhopis

HZL ČSOB VI.

SK4120005752

Dlhopis

HZL ČSOB VII.

SK4120005828

Dlhopis

HZL ČSOB VIII

SK4120006016

Dlhopis

HZL Dexia banka 1

SK4120006610

Dlhopis

HZL Dexia banka 2

SK4120006784

Dlhopis

HZL Dexia banka 3

SK4120007048

Dlhopis

HZL Dexia banka 4

SK4120007196

Dlhopis

HZL Dexia banka 5

SK4120007832

Dlhopis

HZL HVB 1

SK4120004078

Dlhopis

HZL ISTROBANKA II

SK4120003757

Dlhopis

HZL ISTROBANKA IX

SK4120005380

Dlhopis

HZL ISTROBANKA V.

SK4120004516

Dlhopis

HZL LUBA IV.

SK4120005364

Dlhopis

HZL LUBA V.

SK4120005489

Dlhopis

HZL OTP Banka I.

SK4120004060

Dlhopis

HZL OTP Banka VII.

SK4120004896

Dlhopis

HZL OTP Banka XIX.

SK4120006842

Dlhopis

HZL OTP Banka XVII.

SK4120006651

Dlhopis

HZL OTP Banka XX.

SK4120007139

Dlhopis

HZL OTP Banka XXI.

SK4120007253

Dlhopis

HZL OTP Banka XXIII.

SK4120007485

Dlhopis

HZL OTP Banka XXIV.

SK4120007592

Dlhopis

HZL SPO 10

SK4120004961

Dlhopis

HZL SPO 11

SK4120005505

Dlhopis

HZL SPO 12

SK4120005554

Dlhopis

HZL SPO 13

SK4120005927

Dlhopis

HZL SPO 14

SK4120005919

Dlhopis

HZL SPO 25

SK4120006685

Dlhopis

HZL SPO 26

SK4120006701

Dlhopis

HZL SPO 28

SK4120006735

Dlhopis

HZL SPO 29

SK4120006792

Dlhopis

HZL SPO 31

SK4120006909

Dlhopis

HZL SPO 32

SK4120006925

Dlhopis

HZL SPO 33

SK4120006933

Dlhopis

HZL SPO 34

SK4120007055

Dlhopis

HZL SPO 35

SK4120007097

Dlhopis

HZL SPO 36

SK4120007063

Dlhopis

HZL SPO 37

SK4120007121

Dlhopis

HZL SPO 38

SK4120007238

Dlhopis

HZL SPO 39

SK4120007360

Dlhopis

HZL SPO 40

SK4120007378

Dlhopis

HZL SPO 41

SK4120007402

Dlhopis

HZL SPO 42

SK4120007410

Dlhopis

HZL SPO 43

SK4120007469

Dlhopis

HZL SPO 44

SK4120007535

Dlhopis

HZL SPO 45

SK4120007675

Dlhopis

HZL SPO 46

SK4120007725

Dlhopis

HZL SPO 47

SK4120007733

Dlhopis

HZL SPO 48

SK4120007790

Dlhopis

HZL SPO 49

SK4120007741

Dlhopis

HZL SPO 50

SK4120007865

Dlhopis

HZL SPO 51

SK4120007964

Dlhopis

HZL SPO 52

SK4120008020

Dlhopis

HZL SPO 53

SK4120008186

Dlhopis

HZL SPO 54

SK4120008269

Dlhopis

HZL SPO 55

SK4120008343

Dlhopis

HZL Tatra banka 05

SK4120003880

Dlhopis

HZL Tatra banka 30

SK4120005810

Dlhopis

HZL Tatra banka 47

SK4120006693

Dlhopis

HZL Tatra banka 52

SK4120007030

Dlhopis

HZL Tatra banka 54

SK4120007220

Dlhopis

HZL Tatra banka 55

SK4120007311

Dlhopis

HZL Tatra banka 57

SK4120007394

Dlhopis

HZL Tatra banka 58

SK4120007428

Dlhopis

HZL Tatra banka 59

SK4120007600

Dlhopis

HZL Tatra banka 60

SK4120007659

Dlhopis

HZL Tatra banka 61

SK4120007717

Dlhopis

HZL Tatra banka 62

SK4120007709

Dlhopis

HZL Tatra banka 63

SK4120007857

Dlhopis

HZL Tatra banka 64

SK4120007931

Dlhopis

HZL Tatra banka II.

SK4120003518

Dlhopis

HZL UniBanka 2.

SK4110001217

Dlhopis

HZL UniBanka 3.

SK4110001316

Dlhopis

HZL VOLKSBANK VIII.

SK4120006446

Dlhopis

HZL Volksbank X.

SK4120007634

Dlhopis

HZL Volksbank XI.

SK4120007873

Dlhopis

HZL VOLKSBANK XII.

SK4120007915

Dlhopis

HZL VÚB 32

SK4120005711

Dlhopis

HZL VÚB 35

SK4120005869

Dlhopis

HZL VÚB 36

SK4120005893

Dlhopis

HZL VÚB 42

SK4120006594

Dlhopis

HZL VÚB 43

SK4120006271

Dlhopis

HZL VÚB 48

SK4120006586

Dlhopis

HZL VÚB 50

SK4120006826

Dlhopis

HZL VÚB 54

SK4120007337

Dlhopis

HZL VÚB 55

SK4120007444

Dlhopis

HZL VÚB 59

SK4120007782

Dlhopis

HZL VÚB 60

SK4120007899

Dlhopis

HZL VÚB 62

SK4120008004

Dlhopis

HZL VÚB 63

SK4120008061

Dlhopis

HZL VÚB 64

SK4120008129

Dlhopis

HZL VÚB 65

SK4120008152

Dlhopis

HZL VÚB 67

SK4120008228

Dlhopis

HZL VÚB VII.

SK4120003724

Dlhopis

HZL VÚB VIII.

SK4120003914

Dlhopis

HZL VÚB XVII.

SK4120004813

Dlhopis

HZL VÚB XX.

SK4120004946

Dlhopis

HZL VÚB XXIX.

SK4120005539

Dlhopis

HZL VÚB XXVIII

SK4120005448

Dlhopis

HZL VÚB XXX.

SK4120005547

Dlhopis

HZL VÚB XXXI

SK4120005679

akcia

Cheminvest

CS0008468351

akcia

Chemolak

CS0009006754

Dlhopis

I.D.C. Holding VI

SK4120005000

Dlhopis

I.D.C. Holding VII.

SK4120005638

Dlhopis

I.D.C. Holding VIII

SK4120007345

akcia

IF Psips likv

SK1110000280

akcia

IGHP likv

CS0009014352

Dlhopis

JOJ Media House 2015

SK4120008244

akcia

Kamex

CS0009002951

akcia

Kinex

CS0005055656

akcia

KT INVEST

SK1120004751

akcia

Kúpele Bojnice

SK1120003175

akcia

Kúpele Dudince

SK1120003993

akcia

Kúpele Dudince 2

SK1120007994

akcia

Kúpele Nový Smokovec

SK1120003225

akcia

Kúpele Štrbské Pleso

SK1120003076

akcia

Kúpele Trenč.Teplice

SK1120003183

Dlhopis

Leasing SLSP 04

SK4120005851

akcia

Levické mliekárne

CS0009008651

akcia

Majetkový Holding

SK1120005485

akcia

Majetkový Holding 2

SK1120006954

akcia

Majetkový Holding 3

SK1120006962

akcia

MATADOREX konk.

SK1120003589

akcia

Matičný fond

SK1120000205

akcia

MILSY

CS0009010251

akcia

MILSY 2

SK1120008737

akcia

Minerálne vody

SK1120002599

akcia

MOGET stav.mont.zdr.

CS0005067859

akcia

MPC CESSI

CS0009021456

akcia

MRAZIARNE Sladkovič

CS0009006150

akcia

MULTICREDIT REAL

SK1120005709

akcia

Očná optika

SK1120010485

akcia

OSIVO 2

SK1120007242

akcia

OTP Banka Slovensko

SK1110001452

akcia

OTP Banka Slovensko2

SK1110004613

DPL

PD  v Jarovniciach

SK8120001091

DPL

PD Čaka

SK8120001570

DPL

PD Čingov Smižany

SK8120000440

DPL

PD Dubnica nad Váhom

SK8120001562

DPL

PD H.Nitra Ned.Brez.

SK8120000788

DPL

PD Mlynica

SK8120001174

DPL

PD Očová

SK8120001315

DPL

PD Radošinka" V.R."

SK8120001216

DPL

PD Senica

SK8110000343

Dlhopis

PD SPO 2015

SK4120007246

Dlhopis

PD SPO 2018

SK4120007881

Dlhopis

PD SPO 2018 II

SK4120007956

Dlhopis

PD SPO 2018 III

SK4120008079

Dlhopis

PD SPO 2018 IV

SK4120008194

Dlhopis

PD SPO 2020

SK4120007287

Dlhopis

PD SPO 2021

SK4120007907

Dlhopis

PD SPO 2023

SK4120008111

DPL

PD TURIEC Dubové

SK8120003360

DPL

PD v Tomášove

SK8120001380

DPL

PD Vištuk

SK8120002941

DPL

PD Vranov-Hencovská

SK8120003030

akcia

Pek. Petržalka likv.

CS0009004353

akcia

Pienstav

CS0005045558

akcia

Plastika

CS0008466454

akcia

PODAK

SK1120007499

akcia

Podtatranská hydina

CS0009022454

akcia

Poľnonákup Hont

CS0009014659

akcia

Poľnonákup Liptov

CS0009017355

akcia

Poľnonákup Šariš

CS0008466652

akcia

Poľnonákup Turiec

CS0009014758

akcia

Potravinoprojekt

CS0009000559

akcia

POVAŽSKÉ STROJ.kon,

CS0005055151

Dlhopis

POZAGAS 2012

SK4120006818

akcia

Prefa Sučany

SK1110007491

akcia

PRIATEĽSTVO

CS0005062256

akcia

PRO POPULO PP

SK1120000387

akcia

PROFIT INVESTMENT IF

SK1120000833

akcia

Progres-Pozem.stavby

CS0008467759

akcia

PROJEKTING Ružomb.

SK1120006830

akcia

PROJEKTING Ružomb.2

SK1120004652

akcia

Protetika

CS0009004650

akcia

Prvá strategická

SK1120005329

Dlhopis

PSS dlhopisy 01

SK4120005604

akcia

Púchovský mäs.priem.

CS0009013156

DPL

RaVOD Pata

SK8120001745

DPL

RD podielnikov

SK8120000762

akcia

REAL ZA

SK1120004249

akcia

RONA

SK1120007440

akcia

RUDEA 1

SK1120005154

akcia

RUDEA 2

SK1120005162

Dlhopis

RUFIN 2

SK4120006438

akcia

SALVATOR-konzervareň

CS0009008958

akcia

SANDRIK Dol. Hamre2

SK1120003365

akcia

SEMAT

SK1120002375

akcia

Senická mliekáreň

CS0009007653

akcia

Sereďský mäs.priem.

CS0009011259

akcia

SES 02

SK1120010386

akcia

SES Tlmače

SK1120008034

akcia

SEZ Dolný Kubín

SK1120003357

akcia

SITNO

SK1120004959

akcia

SLOV.LUČOB.ZÁV.konk.

CS0009012752

akcia

SLOVAKIA INDUSTR.

SK1120002045

akcia

Slov-avia

CS0005011352

Dlhopis

Sloven.sporiteľňa 07

SK4120005984

Dlhopis

Sloven.sporiteľňa 11

SK4120006628

Dlhopis

Sloven.sporiteľňa 12

SK4120006602

Dlhopis

Sloven.sporiteľňa 13

SK4120006834

Dlhopis

Sloven.sporiteľňa 14

SK4120007568

Dlhopis

Sloven.sporiteľňa 15

SK4120007816

akcia

SLOVFOOD

CS0009007554

akcia

Slovnaft

CS0009004452

akcia

Slovnaft 2

SK1120001369

akcia

Slovnaft 3

SK1120005949

akcia

Smrečina, konk.

CS0009016951

akcia

Solivary Prešov

CS0008468252

akcia

Stapring, a.s.

CS0009005657

akcia

Starland Holding

SK1120005113

akcia

SYRÁREŇ BEL SLOV.

CS0009021159

Dlhopis

ŠPP 07

SK6120000071

Dlhopis

ŠPP 08

SK6120000089

Dlhopis

ŠPP 09

SK6120000097

Dlhopis

Štátny dlhopis 174

SK4120003229

Dlhopis

Štátny dlhopis 184

SK4120003336

Dlhopis

Štátny dlhopis 188

SK4120003658

Dlhopis

Štátny dlhopis 192

SK4120003799

Dlhopis

Štátny dlhopis 199

SK4120003997

Dlhopis

Štátny dlhopis 202

SK4120004227

Dlhopis

Štátny dlhopis 204

SK4120004318

Dlhopis

Štátny dlhopis 205

SK4120004565

Dlhopis

Štátny dlhopis 206

SK4120004987

Dlhopis

Štátny dlhopis 208

SK4120005372

Dlhopis

Štátny dlhopis 210

SK4120006503

Dlhopis

Štátny dlhopis 211

SK4120006545

Dlhopis

Štátny dlhopis 213

SK4120007071

Dlhopis

Štátny dlhopis 214

SK4120007204

Dlhopis

Štátny dlhopis 215

SK4120007527

Dlhopis

Štátny dlhopis 216

SK4120007543

Dlhopis

Štátny dlhopis 217

SK4120007840

Dlhopis

Štátny dlhopis 218

SK4120008202

Dlhopis

Štátny dlhopis 219

SK4120008301

akcia

Tatra banka

SK1110001502

akcia

Tatra banka 2

SK1110015510

Dlhopis

Tatra banka dlh. 04

SK4120008012

akcia

Tatrans.teplárenská

CS0009020557

akcia

Tatry mount.resor.6

SK1120010287

akcia

Tesla Lipt.Hrádok

CS0005044056

akcia

Trebišovské pek.a c.

CS0009022553

akcia

UniCredit Bank Slov.

SK1110003045

akcia

UniCredit Bank Slov2

SK1110003086

akcia

UniCredit Bank Slov3

SK1110003052

akcia

UniCredit Bank Slov4

SK1110005206

akcia

UniCredit Bank Slov5

SK1110003060

akcia

UniCredit Bank Slov6

SK1110003037

akcia

UniCredit Bank Slov7

SK1110012749

akcia

UniCredit Bank Slov8

SK1110003078

akcia

Union poisťovňa

SK1110000801

akcia

Union poisťovňa 2

SK1110000876

akcia

UNISTAV Michalovce

CS0005061654

akcia

Vipo

CS0009005152

akcia

Vodoh.stavby Malacky

CS0005052257

akcia

Všeobecná úver.banka

SK1110001437

Dlhopis

VÚB dlhopisy X.

SK4120004748

akcia

Vunar

CS0009005855

akcia

VÚOOD BOJNICE

SK1120003449

akcia

VUP

SK1120003886

akcia

Wusam

SK1120002664

akcia

Západosl.žr.Santovka

SK1110008986

akcia

Zentiva 2

SK1120004439

akcia

Zlieváreň SEZ

CS0005059955

akcia

ZTS INMART

CS0009014857

akcia

ZTS Sabinov

SK1120005071

akcia

ZTS VVÚ

CS0009022157

akcia

ZUNIVO

SK1120004389

akcia

ŽELING

CS0008203956

akcia

ŽREBČÍN Motešice

SK1110011949

 

zdroj: BCPB