| vaša finančná istota |


zoznam podielový listov obchodovaných na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.

 

Názov

ISIN

stav

Fond Slnka

CS0008470183

vyradený

J&T A.M., správ.s.

SK3120000391

vyradený

PPEs.s.-10Rupf rvr95

SK3120000185

vyradený

PPEs.s.-10Rupf rvr95

SK3120000185

vyradený

PPEs.s.-3R upf r2001

SK3120000888

vyradený

PPEs.s.-5R upf r2001

SK3120000896

vyradený

PPEs.s.-Dets upf r95

SK3120000193

vyradený

PPEs.s.-Dets upf r95

SK3120000193

vyradený

PPEs.s.-Dets upf r96

SK3120000540

vyradený

PPEs.s.-Dets upf r96

SK3120000540

vyradený

PPEs.s.-J 5R upf r98

SK3120000730

vyradený

PPEs.s.-J 5R upf r99

SK3120000771

vyradený

PPEs.s.-J10R upf r95

SK3120000144

vyradený

PPEs.s.-J10R upf r96

SK3120000524

vyradený

PPEs.s.-J10R upf r97

SK3120000649

vyradený

PPEs.s.-J10R upf r98

SK3120000748

vyradený

PPEs.s.-J10R upf r99

SK3120000763

vyradený

PPEs.s.-J10R upf r99

SK3120000763

vyradený

PPEs.s.-J10Rupfr2000

SK3120000854

vyradený

PPEs.s.-J10Rupfr2000

SK3120000854

vyradený

PPEs.s.-J15R upf r95

SK3120000151

vyradený

PPEs.s.-J15R upf r95

SK3120000151

vyradený

PPEs.s.-J15R upf r97

SK3120000664

vyradený

PPEs.s.-J15R upf r97

SK3120000664

vyradený

PPEs.s.-J20R upf r95

SK3120000169

vyradený

PPEs.s.-J20R upf r95

SK3120000169

vyradený

PPEs.s.-J20R upf r96

SK3120000532

vyradený

PPEs.s.-J20R upf r96

SK3120000532

vyradený

PPEs.s.-J30R upf r95

SK3120000177

vyradený

PPEs.s.-J30R upf r95

SK3120000177

vyradený

PPEs.s.-J5Rupfr.2000

SK3120000839

vyradený

PPEs.s.-P 3R upf r96

SK3120000474

vyradený

PPEs.s.-P 3R upf r96

SK3120000474

vyradený

PPEs.s.-P 3R upf r97

SK3120000615

vyradený

PPEs.s.-P 3R upf r97

SK3120000615

vyradený

PPEs.s.-P 3R upf r98

SK3120000706

vyradený

PPEs.s.-P 3R upf r98

SK3120000706

vyradený

PPEs.s.-P 3R upf r99

SK3120000805

vyradený

PPEs.s.-P 3R upf r99

SK3120000805

vyradený

PPEs.s.-P 5R upf r96

SK3120000482

vyradený

PPEs.s.-P 5R upf r96

SK3120000482

vyradený

PPEs.s.-P 5R upf r97

SK3120000623

vyradený

PPEs.s.-P 5R upf r97

SK3120000623

vyradený

PPEs.s.-P 5R upf r98

SK3120000714

vyradený

PPEs.s.-P 5R upf r98

SK3120000714

vyradený

PPEs.s.-P 5R upf r99

SK3120000797

vyradený

PPEs.s.-P 5R upf r99

SK3120000797

vyradený

PPEs.s.-P10R upf r95

SK3120000102

vyradený

PPEs.s.-P10R upf r95

SK3120000102

vyradený

PPEs.s.-P10R upf r96

SK3120000490

vyradený

PPEs.s.-P10R upf r96

SK3120000490

vyradený

PPEs.s.-P10R upf r97

SK3120000631

vyradený

PPEs.s.-P10R upf r97

SK3120000631

vyradený

PPEs.s.-P10R upf r98

SK3120000722

vyradený

PPEs.s.-P10R upf r98

SK3120000722

vyradený

PPEs.s.-P10R upf r99

SK3120000789

vyradený

PPEs.s.-P10R upf r99

SK3120000789

vyradený

PPEs.s.-P10Rupfr2000

SK3120000862

vyradený

PPEs.s.-P10Rupfr2000

SK3120000862

vyradený

PPEs.s.-P15R upf r95

SK3120000110

vyradený

PPEs.s.-P15R upf r95

SK3120000110

vyradený

PPEs.s.-P15R upf r96

SK3120000508

vyradený

PPEs.s.-P15R upf r96

SK3120000508

vyradený

PPEs.s.-P15R upf r97

SK3120000656

vyradený

PPEs.s.-P15R upf r97

SK3120000656

vyradený

PPEs.s.-P20R upf r95

SK3120000128

vyradený

PPEs.s.-P20R upf r95

SK3120000128

vyradený

PPEs.s.-P20R upf r96

SK3120000516

vyradený

PPEs.s.-P20R upf r96

SK3120000516

vyradený

PPEs.s.-P30R upf r95

SK3120000136

vyradený

PPEs.s.-P30R upf r95

SK3120000136

vyradený

PPEs.s.-P3R upfr2000

SK3120000821

vyradený

PPEs.s.-P3R upfr2000

SK3120000821

vyradený

PPEs.s.-P5Rupf r2000

SK3120000847

vyradený

PPEs.s.-P5Rupf r2000

SK3120000847

vyradený

PPEs.s.RentaIII10upf

SK3120000607

vyradený

PPEs.s.-Teletech upf

SK3120000383

vyradený

PPEs.s.-Teletech upf

SK3120000383

vyradený

PPEs.s-Biotech upf

SK3120000425

vyradený

PPEs.s-Biotech upf

SK3120000425

vyradený

PPEs.s-Biotech upf10

SK3120000441

vyradený

PPEs.s-Biotech upf10

SK3120000441

vyradený

PPEs.s-Biotechupf 5p

SK3120000433

vyradený

PPEs.s-Biotechupf 5p

SK3120000433

vyradený

PPEs.s-Intech upf 2p

SK3120000458

vyradený

PPEs.s-Intech upf 2p

SK3120000458

vyradený

PPEs.s-Intech upf10p

SK3120000466

vyradený

PPEs.s-Intech upf10p

SK3120000466

vyradený

Renta 10r. uz.p.fond

SK3120000250

vyradený

Renta 15r. uz.p.fond

SK3120000268

vyradený

Renta 15r. uz.p.fond

SK3120000268

vyradený

Renta 20r. uz.p.fond

SK3120000276

vyradený

Renta 20r. uz.p.fond

SK3120000276

vyradený

Renta 25r. uz.p.fond

SK3120000284

vyradený

Renta 25r. uz.p.fond

SK3120000284

vyradený

Renta 30r. uz.p.fond

SK3120000292

vyradený

Renta 30r. uz.p.fond

SK3120000292

vyradený

Renta 35r. uz.p.fond

SK3120000300

vyradený

Renta 40r. uz.p.fond

SK3120000318

vyradený

Renta 45r. uz.p.fond

SK3120000326

vyradený

Renta 50r. uz.p.fond

SK3120000334

vyradený

Renta 55r. uz.p.fond

SK3120000342

vyradený

Renta 60r. uz.p.fond

SK3120000359

vyradený

RENTA glob.ak.ot.p.f

SK3120000243

vyradený

RENTAII - 10r. upf

SK3120000409

vyradený

RENTAII - 15r. upf

SK3120000417

vyradený

RENTAII - 15r. upf

SK3120000417

vyradený

VÚB Invest Real

SK3120000227

vyradený

zdroj: BCPB