| vaša finančná istota |


zoznam dlhopisov obchodovaných na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.

 

Názov

ISIN

stav

1. garantovaná

SK4120003393

vyradený

Adut - Adox

SK4120001322

vyradený

Arca Capital 1

SK4120005646

vyradený

Arca Capital 1

SK4120005646

aktívny

Arca Capital 2

SK4120007519

aktívny

ARS Slovakia

SK4120001611

vyradený

AVANT

SK4120001728

vyradený

B.O.F. 02

SK4120000274

vyradený

B.O.F. 03

SK4120002312

vyradený

B.O.F. 04

SK4120002957

vyradený

B.O.F. 05

SK4120003955

vyradený

B.O.F. 06

SK4120004334

vyradený

B.O.F. 07

SK4120004581

vyradený

B.O.F. 07

SK4120004581

vyradený

B.O.F. 08

SK4120005083

vyradený

B.O.F. 08

SK4120005083

vyradený

B.O.F. 09

SK4120005075

vyradený

B.O.F. 09

SK4120005075

vyradený

B.O.F. séria 01

SK4120000084

vyradený

Banka Slovakia

SK4120001348

vyradený

Banská Bystrica 01

SK9120000091

vyradený

Banská Bystrica 02

SK9120000125

vyradený

Banská Bystrica 03

SK9120000174

vyradený

BANSKÉ STAVBY

SK4120001256

vyradený

Banské stavby 2

SK4120003161

vyradený

Benzinol 02 C

SK4220000034

vyradený

Biotika - dlhopis

SK4120000068

vyradený

Brezno séria 01

SK4120000134

vyradený

Bučina dlhopis

SK4120001116

vyradený

C.S.I. likv.

SK4120000944

vyradený

CE WOOD 01

SK4120004920

vyradený

CE WOOD 01

SK4120004920

vyradený

CEVASERVIS

SK4120000837

vyradený

ČSOB Leasing 2

SK4120002452

vyradený

Detva

SK4120000043

vyradený

Detva II

SK9120000141

vyradený

Dl. Poľnobanka III.

SK4110000052

vyradený

Dlh. Chemko Strážske

SK4120001207

vyradený

Dlh. MIER Topoľ.konk

SK4120000639

vyradený

Dlh. TAZ SIPOX likv.

SK4120000472

vyradený

Dlh. UniCredit Leas.

SK4120004177

vyradený

Dlh. ZTS Sabinov

SK4120001173

vyradený

Dlh.JUHOCUKOR, I.

SK4120000795

vyradený

Dlhop. Poľnobanka 2

SK4120001033

vyradený

Dlhopis BACA 1

SK4120002619

vyradený

Dlhopis CAC 1

SK4120002650

vyradený

Dlhopis MARTIMEX

SK4120000654

vyradený

Dlhopis NAFTA

SK4120002585

vyradený

Dlhopis POVODIE VÁHU

SK4120000704

vyradený

Dlhopis SHS II.

SK4120002569

vyradený

Dlhopis ŽSR

SK4120000662

vyradený

Dlhopis ŽSR 2

SK4120001017

vyradený

Dlhopisy ČSOB 1999

SK4120000597

vyradený

Dlhopisy Drevomanip

SK4110000029

vyradený

Dlhopisy JCP Štúrovo

SK4120000464

vyradený

Dlhopisy NOKO s.r.o.

SK4120000589

vyradený

Dlhopisy OZETA

SK4120000373

vyradený

Dlhopisy Poľnobanka

SK4120000779

vyradený

Dlhopisy SE

SK4120000555

vyradený

Dlhopisy SE 3

SK4120001074

vyradený

Dlhopisy SEP

SK4120000118

vyradený

Dlhopisy SSE

SK4120000316

vyradený

Dlhopisy VSŽ

SK4120000456

vyradený

Dolný Kubín séria 01

SK9120000018

vyradený

Doprastav 2

SK4120000332

vyradený

Doprastav Bratislava

SK4120000191

vyradený

Drevoindust.-dlh.kon

SK4120000902

vyradený

Drôtovňa I konk.

SK4120001231

vyradený

Drukos 01

SK4120000886

vyradený

DRUKOS dlh.

SK4120001215

vyradený

Dubnica nad Váhom

SK9120000109

vyradený

Ferrimex Košice konk

SK4120001066

vyradený

Frič - dlhopis konk.

SK4120000910

vyradený

Gelnica séria 01

SK9120000034

vyradený

Harmanecké papier.02

SK4120000803

vyradený

Harmanecké papier.03

SK4120002916

vyradený

Harmanecké papierne

SK4120000092

vyradený

HORDEN

SK4120001371

vyradený

Hutné stavby

SK4120001272

vyradený

HVB dlhopisy III.

SK4120004680

vyradený

Hydrostav dlhopis

SK4120001132

vyradený

Hydrostav dlhopis 2

SK4120001389

vyradený

HZL ČSOB I.

SK4120004086

vyradený

HZL ČSOB II.

SK4120004441

vyradený

HZL ČSOB II.

SK4120004441

vyradený

HZL ČSOB VI.

SK4120005752

vyradený

HZL ČSOB VI.

SK4120005752

aktívny

HZL ČSOB VII.

SK4120005828

vyradený

HZL ČSOB VII.

SK4120005828

aktívny

HZL ČSOB VIII

SK4120006016

vyradený

HZL ČSOB VIII

SK4120006016

aktívny

HZL Dexia banka 1

SK4120006610

aktívny

HZL Dexia banka 2

SK4120006784

aktívny

HZL Dexia banka 3

SK4120007048

aktívny

HZL Dexia banka 4

SK4120007196

aktívny

HZL Dexia banka 5

SK4120007832

aktívny

HZL HVB 1

SK4120004078

vyradený

HZL HVB 1

SK4120004078

aktívny

HZL HVB 2

SK4120004474

vyradený

HZL HVB 3

SK4120005299

vyradený

HZL HVB 3

SK4120005299

vyradený

HZL ISTROBANKA I.

SK4120003021

vyradený

HZL ISTROBANKA II

SK4120003757

vyradený

HZL ISTROBANKA II

SK4120003757

aktívny

HZL ISTROBANKA III

SK4120004110

vyradený

HZL ISTROBANKA IV.

SK4120004326

vyradený

HZL ISTROBANKA IX

SK4120005380

vyradený

HZL ISTROBANKA IX

SK4120005380

aktívny

HZL ISTROBANKA V.

SK4120004516

vyradený

HZL ISTROBANKA V.

SK4120004516

aktívny

HZL ISTROBANKA VI.

SK4120004797

vyradený

HZL ISTROBANKA VI.

SK4120004797

vyradený

HZL ISTROBANKA VII

SK4120005018

vyradený

HZL ISTROBANKA VII

SK4120005018

vyradený

HZL LUBA I.

SK4120004417

vyradený

HZL LUBA I.

SK4120004417

vyradený

HZL LUBA II.

SK4120004755

vyradený

HZL LUBA II.

SK4120004755

vyradený

HZL LUBA III.

SK4120005133

vyradený

HZL LUBA III.

SK4120005133

vyradený

HZL LUBA IV.

SK4120005364

vyradený

HZL LUBA IV.

SK4120005364

aktívny

HZL LUBA V.

SK4120005489

vyradený

HZL LUBA V.

SK4120005489

aktívny

HZL OTP Bank.Slov.II

SK4120004243

vyradený

HZL OTP Banka I.

SK4120004060

vyradený

HZL OTP Banka I.

SK4120004060

aktívny

HZL OTP Banka III.

SK4120004367

vyradený

HZL OTP Banka III.

SK4120004367

vyradený

HZL OTP Banka IV.

SK4120004425

vyradený

HZL OTP Banka IX.

SK4120005109

vyradený

HZL OTP Banka IX.

SK4120005109

vyradený

HZL OTP Banka V.

SK4120004433

vyradený

HZL OTP Banka V.

SK4120004433

vyradený

HZL OTP Banka VI.

SK4120004607

vyradený

HZL OTP Banka VI.

SK4120004607

vyradený

HZL OTP Banka VII.

SK4120004896

vyradený

HZL OTP Banka VII.

SK4120004896

aktívny

HZL OTP Banka VIII.

SK4120004979

vyradený

HZL OTP Banka X.

SK4120005240

vyradený

HZL OTP Banka XI.

SK4120005356

vyradený

HZL OTP Banka XI.

SK4120005356

vyradený

HZL OTP Banka XII.

SK4120005612

vyradený

HZL OTP Banka XII.

SK4120005612

vyradený

HZL OTP Banka XIII.

SK4120005844

vyradený

HZL OTP Banka XIII.

SK4120005844

vyradený

HZL OTP Banka XIV.

SK4120005943

vyradený

HZL OTP Banka XIV.

SK4120005943

vyradený

HZL OTP Banka XIX.

SK4120006842

aktívny

HZL OTP Banka XV.

SK4120006099

vyradený

HZL OTP Banka XVI.

SK4120006487

vyradený

HZL OTP Banka XVII.

SK4120006651

aktívny

HZL OTP Banka XX.

SK4120007139

aktívny

HZL OTP Banka XXI.

SK4120007253

aktívny

HZL OTP Banka XXIII.

SK4120007485

aktívny

HZL OTP Banka XXIV.

SK4120007592

aktívny

HZL SPO 01

SK4120003294

vyradený

HZL SPO 02

SK4120003971

vyradený

HZL SPO 03

SK4120004045

vyradený

HZL SPO 03

SK4120004045

vyradený

HZL SPO 04

SK4120004128

vyradený

HZL SPO 05

SK4120004359

vyradený

HZL SPO 05

SK4120004359

vyradený

HZL SPO 06

SK4120004375

vyradený

HZL SPO 06

SK4120004375

vyradený

HZL SPO 07

SK4120004466

vyradený

HZL SPO 07

SK4120004466

vyradený

HZL SPO 08

SK4120004524

vyradený

HZL SPO 09

SK4120004656

vyradený

HZL SPO 10

SK4120004961

vyradený

HZL SPO 10

SK4120004961

aktívny

HZL SPO 11

SK4120005505

vyradený

HZL SPO 11

SK4120005505

aktívny

HZL SPO 12

SK4120005554

vyradený

HZL SPO 12

SK4120005554

aktívny

HZL SPO 13

SK4120005927

vyradený

HZL SPO 13

SK4120005927

aktívny

HZL SPO 14

SK4120005919

vyradený

HZL SPO 14

SK4120005919

aktívny

HZL SPO 15

SK4120006107

vyradený

HZL SPO 15

SK4120006107

vyradený

HZL SPO 16

SK4120006149

vyradený

HZL SPO 16

SK4120006149

vyradený

HZL SPO 17

SK4120006206

vyradený

HZL SPO 17

SK4120006206

vyradený

HZL SPO 18

SK4120006230

vyradený

HZL SPO 18

SK4120006230

vyradený

HZL SPO 19

SK4120006248

vyradený

HZL SPO 19

SK4120006248

vyradený

HZL SPO 20

SK4120006362

vyradený

HZL SPO 20

SK4120006362

vyradený

HZL SPO 21

SK4120006321

vyradený

HZL SPO 21

SK4120006321

vyradený

HZL SPO 22

SK4120006412

vyradený

HZL SPO 22

SK4120006412

vyradený

HZL SPO 23

SK4120006453

vyradený

HZL SPO 23

SK4120006453

vyradený

HZL SPO 24

SK4120006511

vyradený

HZL SPO 25

SK4120006685

aktívny

HZL SPO 26

SK4120006701

aktívny

HZL SPO 27

SK4120006727

vyradený

HZL SPO 28

SK4120006735

aktívny

HZL SPO 29

SK4120006792

aktívny

HZL SPO 30

SK4120006867

vyradený

HZL SPO 31

SK4120006909

aktívny

HZL SPO 32

SK4120006925

aktívny

HZL SPO 33

SK4120006933

aktívny

HZL SPO 34

SK4120007055

aktívny

HZL SPO 35

SK4120007097

aktívny

HZL SPO 36

SK4120007063

aktívny

HZL SPO 37

SK4120007121

aktívny

HZL SPO 38

SK4120007238

aktívny

HZL SPO 39

SK4120007360

aktívny

HZL SPO 40

SK4120007378

aktívny

HZL SPO 41

SK4120007402

aktívny

HZL SPO 42

SK4120007410

aktívny

HZL SPO 43

SK4120007469

aktívny

HZL SPO 44

SK4120007535

aktívny

HZL SPO 45

SK4120007675

aktívny

HZL SPO 46

SK4120007725

aktívny

HZL SPO 47

SK4120007733

aktívny

HZL SPO 48

SK4120007790

aktívny

HZL SPO 49

SK4120007741

aktívny

HZL SPO 50

SK4120007865

aktívny

HZL SPO 51

SK4120007964

aktívny

HZL SPO 52

SK4120008020

aktívny

HZL SPO 53

SK4120008186

aktívny

HZL SPO 54

SK4120008269

aktívny

HZL SPO 55

SK4120008343

aktívny

HZL Tatra banka 01

SK4120003005

vyradený

HZL Tatra banka 05

SK4120003880

vyradený

HZL Tatra banka 05

SK4120003880

aktívny

HZL Tatra banka 06

SK4120004003

vyradený

HZL Tatra banka 07

SK4120004136

vyradený

HZL Tatra banka 08

SK4120004276

vyradený

HZL Tatra banka 08

SK4120004276

vyradený

HZL Tatra banka 09

SK4120004342

vyradený

HZL Tatra banka 09

SK4120004342

vyradený

HZL Tatra banka 11

SK4120004532

vyradený

HZL Tatra banka 13

SK4120004789

vyradený

HZL Tatra banka 13

SK4120004789

vyradený

HZL Tatra banka 17

SK4120005182

vyradený

HZL Tatra banka 17

SK4120005182

vyradený

HZL Tatra banka 21

SK4120005398

vyradený

HZL Tatra banka 21

SK4120005398

vyradený

HZL Tatra banka 25

SK4120005588

vyradený

HZL Tatra banka 25

SK4120005588

vyradený

HZL Tatra banka 30

SK4120005810

vyradený

HZL Tatra banka 30

SK4120005810

aktívny

HZL Tatra banka 36

SK4120006123

vyradený

HZL Tatra banka 37

SK4120006131

vyradený

HZL Tatra banka 41

SK4120006172

vyradený

HZL Tatra banka 41

SK4120006172

vyradený

HZL Tatra banka 47

SK4120006693

aktívny

HZL Tatra banka 48

SK4120006743

vyradený

HZL Tatra banka 52

SK4120007030

aktívny

HZL Tatra banka 54

SK4120007220

aktívny

HZL Tatra banka 55

SK4120007311

aktívny

HZL Tatra banka 57

SK4120007394

aktívny

HZL Tatra banka 58

SK4120007428

aktívny

HZL Tatra banka 59

SK4120007600

aktívny

HZL Tatra banka 60

SK4120007659

aktívny

HZL Tatra banka 61

SK4120007717

aktívny

HZL Tatra banka 62

SK4120007709

aktívny

HZL Tatra banka 63

SK4120007857

aktívny

HZL Tatra banka 64

SK4120007931

aktívny

HZL Tatra banka II.

SK4120003518

vyradený

HZL Tatra banka II.

SK4120003518

aktívny

HZL Tatrabanka 14

SK4120004953

vyradený

HZL Tatrabanka 14

SK4120004953

vyradený

HZL UniBanka 1.

SK4120004169

vyradený

HZL UniBanka 1.

SK4120004169

vyradený

HZL UniBanka 2.

SK4110001217

vyradený

HZL UniBanka 2.

SK4110001217

aktívny

HZL UniBanka 3.

SK4110001316

vyradený

HZL UniBanka 3.

SK4110001316

aktívny

HZL UniBanka 4.

SK4110001423

vyradený

HZL UniBanka 4.

SK4110001423

vyradený

HZL VOLKSBANK VI.

SK4120005687

vyradený

HZL VOLKSBANK VI.

SK4120005687

vyradený

HZL VOLKSBANK VII

SK4120006008

vyradený

HZL VOLKSBANK VII.

SK4120006008

vyradený

HZL VOLKSBANK VIII.

SK4120006446

aktívny

HZL Volksbank X.

SK4120007634

aktívny

HZL Volksbank XI.

SK4120007873

aktívny

HZL VOLKSBANK XII.

SK4120007915

aktívny

HZL VUB  IV.

SK4120002593

vyradený

HZL VÚB 32

SK4120005711

vyradený

HZL VÚB 32

SK4120005711

aktívny

HZL VÚB 33

SK4120005760

vyradený

HZL VÚB 34

SK4120005836

vyradený

HZL VÚB 34

SK4120005836

vyradený

HZL VÚB 35

SK4120005869

vyradený

HZL VÚB 35

SK4120005869

aktívny

HZL VÚB 36

SK4120005893

vyradený

HZL VÚB 36

SK4120005893

aktívny

HZL VÚB 38

SK4120006073

vyradený

HZL VÚB 38

SK4120006073

vyradený

HZL VÚB 42

SK4120006594

aktívny

HZL VÚB 43

SK4120006271

aktívny

HZL VÚB 44

SK4120006420

vyradený

HZL VÚB 45

SK4120006354

vyradený

HZL VÚB 48

SK4120006586

aktívny

HZL VÚB 50

SK4120006826

aktívny

HZL VÚB 54

SK4120007337

aktívny

HZL VÚB 55

SK4120007444

aktívny

HZL VÚB 59

SK4120007782

aktívny

HZL VÚB 60

SK4120007899

aktívny

HZL VÚB 62

SK4120008004

aktívny

HZL VÚB 63

SK4120008061

aktívny

HZL VÚB 64

SK4120008129

aktívny

HZL VÚB 65

SK4120008152

aktívny

HZL VÚB 67

SK4120008228

aktívny

HZL VÚB III.

SK4120002536

vyradený

HZL VÚB IX.

SK4120004011

vyradený

HZL VÚB V.

SK4120002668

vyradený

HZL VÚB VI.

SK4120002999

vyradený

HZL VÚB VII.

SK4120003724

vyradený

HZL VÚB VII.

SK4120003724

aktívny

HZL VÚB VIII.

SK4120003914

vyradený

HZL VÚB VIII.

SK4120003914

aktívny

HZL VÚB X.

SK4120004250

vyradený

HZL VÚB X.

SK4120004250

vyradený

HZL VÚB XI.

SK4120004391

vyradený

HZL VÚB XI.

SK4120004391

vyradený

HZL VÚB XII.

SK4120004268

vyradený

HZL VÚB XII.

SK4120004268

vyradený

HZL VÚB XIII.

SK4120004409

vyradený

HZL VÚB XIII.

SK4120004409

vyradený

HZL VÚB XIV.

SK4120004458

vyradený

HZL VÚB XIX.

SK4120004888

vyradený

HZL VÚB XIX.

SK4120004888

vyradený

HZL VÚB XV.

SK4120004540

vyradený

HZL VÚB XV.

SK4120004540

vyradený

HZL VÚB XVI.

SK4120004615

vyradený

HZL VÚB XVII.

SK4120004813

vyradený

HZL VÚB XVII.

SK4120004813

aktívny

HZL VÚB XVIII.

SK4120004870

vyradený

HZL VÚB XVIII.

SK4120004870

vyradený

HZL VÚB XX.

SK4120004946

vyradený

HZL VÚB XX.

SK4120004946

aktívny

HZL VÚB XXI.

SK4120004938

vyradený

HZL VÚB XXI.

SK4120004938

vyradený

HZL VÚB XXIV.

SK4120005174

vyradený

HZL VÚB XXIV.

SK4120005174

vyradený

HZL VÚB XXIX.

SK4120005539

vyradený

HZL VÚB XXIX.

SK4120005539

aktívny

HZL VÚB XXVI.

SK4120005265

vyradený

HZL VÚB XXVI.

SK4120005265

vyradený

HZL VÚB XXVII.

SK4120005349

vyradený

HZL VÚB XXVII.

SK4120005349

vyradený

HZL VÚB XXVIII

SK4120005448

vyradený

HZL VÚB XXVIII

SK4120005448

aktívny

HZL VÚB XXX.

SK4120005547

vyradený

HZL VÚB XXX.

SK4120005547

aktívny

HZL VÚB XXXI

SK4120005679

vyradený

HZL VÚB XXXI

SK4120005679

aktívny

Chemolak-dlhopis 01

SK4120000241

vyradený

Chirana-Prema dlh.

SK4120001249

vyradený

I.D.C. Holding dlh.

SK4120000738

vyradený

I.D.C. Holding IV

SK4120004094

vyradený

I.D.C. Holding V.

SK4120004730

vyradený

I.D.C. Holding V.

SK4120004730

vyradený

I.D.C. Holding VI

SK4120005000

vyradený

I.D.C. Holding VI

SK4120005000

aktívny

I.D.C. Holding VII.

SK4120005638

vyradený

I.D.C. Holding VII.

SK4120005638

aktívny

I.D.C. Holding VIII

SK4120007345

aktívny

IDC 2

SK4120002379

vyradený

IDC 3

SK4120002544

vyradený

ING Bank 01I

SK4120000076

vyradený

ING Baring Securit.

SK4120001108

vyradený

Invest. a roz. banka

SK4120001025

vyradený

ISTROBANKA

SK4120000894

vyradený

ISTROKAPITÁL 1

SK4120004847

vyradený

ISTROKAPITÁL 1

SK4120004847

vyradený

JAS Bardejov konk.

SK4120000563

vyradený

JOJ Media House 2015

SK4120008244

aktívny

Kežmarok séria 01

SK4120000431

vyradený

Komárno séria 01

SK4120000365

vyradený

Komerční banka 01A

CS0003700022

vyradený

Komerční banka 01B

CS0003700022

vyradený

Komerční banka 01C

CS0003700022

vyradený

Komerční banka 01E

CS0003700022

vyradený

Komerční banka 01F

CS0003700022

vyradený

Košice séria 01

SK4120000126

vyradený

Košice séria 02

SK4120000209

vyradený

Koželuž. Bošany 2000

SK4120000753

vyradený

Kremnica séria 01

SK4120000167

vyradený

KŘIŽÍK dlhopis

SK4120001165

vyradený

Kúpele Dudince 01

SK4120004482

vyradený

Kúpele Dudince 01

SK4120004482

vyradený

Leasing  SLSP 1

SK4120005034

vyradený

Leasing  SLSP 1

SK4120005034

vyradený

Leasing SLSP 02

SK4120005166

vyradený

Leasing SLSP 02

SK4120005166

vyradený

Leasing SLSP 03

SK4120005430

vyradený

Leasing SLSP 03

SK4120005430

vyradený

Leasing SLSP 04

SK4120005851

vyradený

Leasing SLSP 04

SK4120005851

aktívny

MATADOR 03

SK4120002981

vyradený

MATADOR 04

SK4120002973

vyradený

MATADOR II

SK4120001090

vyradený

MATADOR Púchov 01

SK4120000290

vyradený

MAV 2011

SK4120006040

vyradený

MAV 2011

SK4120006040

vyradený

Mesto Košice 03

SK9120000190

vyradený

Mesto Pezinok II.

SK9110000010

vyradený

Mesto Trnava

SK9120000158

vyradený

Mesto Vráble

SK9120000166

vyradený

Nitra séria 01

SK9120000083

vyradený

Nordic Inv. Bank 02

XS0103699244

vyradený

Nové Zámky

SK9120000042

vyradený

OB Leasing

SK4120002205

vyradený

Ob.domy PRIOR STRED

SK4120000225

vyradený

OTP Banka Slov. 01

SK4120004805

vyradený

OTP Banka Slov. 01

SK4120004805

vyradený

Ozeta-dlhopis 01B

SK4220000026

vyradený

PALMA-TUMYS 2

SK4120000951

vyradený

PALMA-TUMYS 3

SK4120002817

vyradený

PALMA-TUMYS dlhopisy

SK4120000647

vyradený

PD SPO 2015

SK4120007246

aktívny

PD SPO 2018

SK4120007881

aktívny

PD SPO 2018 II

SK4120007956

aktívny

PD SPO 2018 III

SK4120008079

aktívny

PD SPO 2018 IV

SK4120008194

aktívny

PD SPO 2020

SK4120007287

aktívny

PD SPO 2021

SK4120007907

aktívny

PD SPO 2023

SK4120008111

aktívny

Pezinok séria 01

SK4120000159

vyradený

Pivovar - Karšay

SK4120001306

vyradený

POZAGAS 2012

SK4120006818

aktívny

PREFABETÓN HOLD. kon

SK4120000761

vyradený

Prešov 2

SK9120000026

vyradený

Prešov séria 01

SK4120000324

vyradený

Priemys.banka Košice

SK4120000746

vyradený

Privatbanka 04

SK4120006222

vyradený

Protetika dlhop.

SK4120001470

vyradený

PRVÁ KOMUN.BANKA II.

SK4120001181

vyradený

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA

SK4120000852

vyradený

PSS dlhopisy 01

SK4120005604

vyradený

PSS dlhopisy 01

SK4120005604

aktívny

Púchov séria 01

SK4120000233

vyradený

Rajec séria 01

SK4120000407

vyradený

Revúca séria 01

SK4120000415

vyradený

Rimavská Sobota 01

SK4120000605

vyradený

Rožňava séria 01

SK4120000530

vyradený

RUFIN 1

SK4120004904

vyradený

RUFIN 1

SK4120004904

vyradený

RUFIN 2

SK4120006438

aktívny

Ružomberok séria 01

SK4120000399

vyradený

SES Tlmače - dlhopis

SK4120000811

vyradený

SES Tlmače dlh. 2

SK4120001801

vyradený

Sever.cel.a pap. II

SK4120001850

vyradený

Sever.cel.a pap.-dlh

SK4120001280

vyradený

SEZ a.s. 01

SK4120004300

vyradený

SEZ a.s. 01

SK4120004300

vyradený

Ski Jasná - dlhopis

SK4120000712

vyradený

Sl.telekomunikácie

SK4120000480

vyradený

Slovakofarma 2

SK4120000977

vyradený

Slovakofarma a.s.

SK4120000308

vyradený

Sloven.sporiteľňa 01

SK4120004573

vyradený

Sloven.sporiteľňa 01

SK4120004573

vyradený

Sloven.sporiteľňa 02

SK4120005117

vyradený

Sloven.sporiteľňa 02

SK4120005117

vyradený

Sloven.sporiteľňa 03

SK4120005422

vyradený

Sloven.sporiteľňa 03

SK4120005422

vyradený

Sloven.sporiteľňa 04

SK4120005562

vyradený

Sloven.sporiteľňa 04

SK4120005562

vyradený

Sloven.sporiteľňa 05

SK4120005695

vyradený

Sloven.sporiteľňa 06

SK4120005729

vyradený

Sloven.sporiteľňa 07

SK4120005984

vyradený

Sloven.sporiteľňa 07

SK4120005984

aktívny

Sloven.sporiteľňa 08

SK4120006255

vyradený

Sloven.sporiteľňa 08

SK4120006255

vyradený

Sloven.sporiteľňa 09

SK4120006560

vyradený

Sloven.sporiteľňa 10

SK4120006552

vyradený

Sloven.sporiteľňa 11

SK4120006628

aktívny

Sloven.sporiteľňa 12

SK4120006602

aktívny

Sloven.sporiteľňa 13

SK4120006834

aktívny

Sloven.sporiteľňa 14

SK4120007568

aktívny

Sloven.sporiteľňa 15

SK4120007816

aktívny

Slovenský hodváb dlh

SK4120001355

vyradený

Slovnaft Benzinol II

SK4120000787

vyradený

SPOROFIN 2001

SK4120000720

vyradený

SPOROFIN II

SK4120000993

vyradený

Svidník séria 01

SK4120000423

vyradený

ŠPP 01

SK6120000014

vyradený

ŠPP 01

SK6120000014

vyradený

ŠPP 02

SK6120000022

vyradený

ŠPP 03

SK6120000030

vyradený

ŠPP 04

SK6120000048

vyradený

ŠPP 05

SK6120000055

vyradený

ŠPP 06

SK6120000063

vyradený

ŠPP 07

SK6120000071

aktívny

ŠPP 08

SK6120000089

aktívny

ŠPP 09

SK6120000097

aktívny

Št.rehabilitačný 01A

CS0001000011

vyradený

Št.rehabilitačný 01B

CS0001000011

vyradený

Št.rehabilitačný 01C

CS0001000011

vyradený

Št.rehabilitačný 01D

CS0001000011

vyradený

Štátny dlhopis 010

SK4120000183

vyradený

Štátny dlhopis 012

SK4120000282

vyradený

Štátny dlhopis 019

SK4120000548

vyradený

Štátny dlhopis 04B

SK4120000027

vyradený

Štátny dlhopis 05B

CS0001000045

vyradený

Štátny dlhopis 06B

SK4120000019

vyradený

Štátny dlhopis 07

SK4120000035

vyradený

Štátny dlhopis 08

SK4120000100

vyradený

Štátny dlhopis 09

SK4120000175

vyradený

Štátny dlhopis 100

SK4120002163

vyradený

Štátny dlhopis 101

SK4120002171

vyradený

Štátny dlhopis 102

SK4120002189

vyradený

Štátny dlhopis 103

SK4120002197

vyradený

Štátny dlhopis 104

SK4120002213

vyradený

Štátny dlhopis 105

SK4120002221

vyradený

Štátny dlhopis 106

SK4120002239

vyradený

Štátny dlhopis 107

SK4120002247

vyradený

Štátny dlhopis 108

SK4120002254

vyradený

Štátny dlhopis 109

SK4120002262

vyradený

Štátny dlhopis 11

SK4120000258

vyradený

Štátny dlhopis 110

SK4120002270

vyradený

Štátny dlhopis 112

SK4120002288

vyradený

Štátny dlhopis 113

SK4120002296

vyradený

Štátny dlhopis 114

SK4120002304

vyradený

Štátny dlhopis 115

SK4120002320

vyradený

Štátny dlhopis 116

SK4120002338

vyradený

Štátny dlhopis 117

SK4120002346

vyradený

Štátny dlhopis 118

SK4120002361

vyradený

Štátny dlhopis 119

SK4120002387

vyradený

Štátny dlhopis 120

SK4120002395

vyradený

Štátny dlhopis 121

SK4120002403

vyradený

Štátny dlhopis 122

SK4120002411

vyradený

Štátny dlhopis 123

SK4120002429

vyradený

Štátny dlhopis 124

SK4120002437

vyradený

Štátny dlhopis 125

SK4120002445

vyradený

Štátny dlhopis 126

SK4120002460

vyradený

Štátny dlhopis 127

SK4120002478

vyradený

Štátny dlhopis 128

SK4120002494

vyradený

Štátny dlhopis 129

SK4120002502

vyradený

Štátny dlhopis 13

SK4120000357

vyradený

Štátny dlhopis 130

SK4120002510

vyradený

Štátny dlhopis 131

SK4120002528

vyradený

Štátny dlhopis 132

SK4120002577

vyradený

Štátny dlhopis 133

SK4120002601

vyradený

Štátny dlhopis 133

SK4120002601

vyradený

Štátny dlhopis 134

SK4120002627

vyradený

Štátny dlhopis 135

SK4120002635

vyradený

Štátny dlhopis 136

SK4120002643

vyradený

Štátny dlhopis 137

SK4120002676

vyradený

Štátny dlhopis 138

SK4120002684

vyradený

Štátny dlhopis 139

SK4120002692

vyradený

Štátny dlhopis 14

SK4120000340

vyradený

Štátny dlhopis 140

SK4120002700

vyradený

Štátny dlhopis 141

SK4120002718

vyradený

Štátny dlhopis 142

SK4120002734

vyradený

Štátny dlhopis 143

SK4120002742

vyradený

Štátny dlhopis 144

SK4120002759

vyradený

Štátny dlhopis 144

SK4120002759

vyradený

Štátny dlhopis 145

SK4120002767

vyradený

Štátny dlhopis 146

SK4120002775

vyradený

Štátny dlhopis 147

SK4120002783

vyradený

Štátny dlhopis 148

SK4120002791

vyradený

Štátny dlhopis 149

SK4120002809

vyradený

Štátny dlhopis 15

SK4120000449

vyradený

Štátny dlhopis 150

SK4120002825

vyradený

Štátny dlhopis 151

SK4120002833

vyradený

Štátny dlhopis 152

SK4120002841

vyradený

Štátny dlhopis 152

SK4120002841

vyradený

Štátny dlhopis 153

SK4120002858

vyradený

Štátny dlhopis 154

SK4120002866

vyradený

Štátny dlhopis 155

SK4120002874

vyradený

Štátny dlhopis 156

SK4120002882

vyradený

Štátny dlhopis 157

SK4120002890

vyradený

Štátny dlhopis 158

SK4120002908

vyradený

Štátny dlhopis 159

SK4120002924

vyradený

Štátny dlhopis 16

SK4120000506

vyradený

Štátny dlhopis 161

SK4120002932

vyradený

Štátny dlhopis 161

SK4120002932

vyradený

Štátny dlhopis 162

SK4120002940

vyradený

Štátny dlhopis 163

SK4120002965

vyradený

Štátny dlhopis 163

SK4120002965

vyradený

Štátny dlhopis 164

SK4120003047

vyradený

Štátny dlhopis 165

SK4120003054

vyradený

Štátny dlhopis 166

SK4120003120

vyradený

Štátny dlhopis 167

SK4120003138

vyradený

Štátny dlhopis 168

SK4120003153

vyradený

Štátny dlhopis 169

SK4120003179

vyradený

Štátny dlhopis 17

SK4120000514

vyradený

Štátny dlhopis 170

SK4120003187

vyradený

Štátny dlhopis 171

SK4120003195

vyradený

Štátny dlhopis 172

SK4120003203

vyradený

Štátny dlhopis 173

SK4120003211

vyradený

Štátny dlhopis 174

SK4120003229

vyradený

Štátny dlhopis 174

SK4120003229

aktívny

Štátny dlhopis 175

SK4120003237

vyradený

Štátny dlhopis 176

SK4120003245

vyradený

Štátny dlhopis 178

SK4120003252

vyradený

Štátny dlhopis 179

SK4120003260

vyradený

Štátny dlhopis 18

SK4120000522

vyradený

Štátny dlhopis 181

SK4120003278

vyradený

Štátny dlhopis 182

SK4120003286

vyradený

Štátny dlhopis 183

SK4120003310

vyradený

Štátny dlhopis 184

SK4120003336

vyradený

Štátny dlhopis 184

SK4120003336

aktívny

Štátny dlhopis 185

SK4120003344

vyradený

Štátny dlhopis 186

SK4120003369

vyradený

Štátny dlhopis 187

SK4120003625

vyradený

Štátny dlhopis 188

SK4120003658

vyradený

Štátny dlhopis 188

SK4120003658

aktívny

Štátny dlhopis 189

SK4120003674

vyradený

Štátny dlhopis 189

SK4120003674

vyradený

Štátny dlhopis 190

SK4120003690

vyradený

Štátny dlhopis 191

SK4120003740

vyradený

Štátny dlhopis 192

SK4120003799

vyradený

Štátny dlhopis 192

SK4120003799

aktívny

Štátny dlhopis 193

SK4120003807

vyradený

Štátny dlhopis 194

SK4120003831

vyradený

Štátny dlhopis 195

SK4120003856

vyradený

Štátny dlhopis 196

SK4120003864

vyradený

Štátny dlhopis 197

SK4120003898

vyradený

Štátny dlhopis 198

SK4120003906

vyradený

Štátny dlhopis 199

SK4120003997

vyradený

Štátny dlhopis 199

SK4120003997

aktívny

Štátny dlhopis 20

SK4120000670

vyradený

Štátny dlhopis 200

SK4120004201

vyradený

Štátny dlhopis 201

SK4120004219

vyradený

Štátny dlhopis 201

SK4120004219

vyradený

Štátny dlhopis 202

SK4120004227

vyradený

Štátny dlhopis 202

SK4120004227

aktívny

Štátny dlhopis 203

SK4120004284

vyradený

Štátny dlhopis 203

SK4120004284

vyradený

Štátny dlhopis 204

SK4120004318

vyradený

Štátny dlhopis 204

SK4120004318

aktívny

Štátny dlhopis 205

SK4120004565

vyradený

Štátny dlhopis 205

SK4120004565

aktívny

Štátny dlhopis 206

SK4120004987

vyradený

Štátny dlhopis 206

SK4120004987

aktívny

Štátny dlhopis 207

SK4120005331

vyradený

Štátny dlhopis 207

SK4120005331

vyradený

Štátny dlhopis 208

SK4120005372

vyradený

Štátny dlhopis 208

SK4120005372

aktívny

Štátny dlhopis 209

SK4120005885

vyradený

Štátny dlhopis 209

SK4120005885

vyradený

Štátny dlhopis 21

SK4120001009

vyradený

Štátny dlhopis 210

SK4120006503

aktívny

Štátny dlhopis 211

SK4120006545

aktívny

Štátny dlhopis 212

SK4120006990

vyradený

Štátny dlhopis 213

SK4120007071

aktívny

Štátny dlhopis 214

SK4120007204

aktívny

Štátny dlhopis 215

SK4120007527

aktívny

Štátny dlhopis 216

SK4120007543

aktívny

Štátny dlhopis 217

SK4120007840

aktívny

Štátny dlhopis 218

SK4120008202

aktívny

Štátny dlhopis 219

SK4120008301

aktívny

Štátny dlhopis 23

SK4120001041

vyradený

Štátny dlhopis 25

SK4120001314

vyradený

Štátny dlhopis 26

SK4120001330

vyradený

Štátny dlhopis 28

SK4120001397

vyradený

Štátny dlhopis 30

SK4120001413

vyradený

Štátny dlhopis 31

SK4120001454

vyradený

Štátny dlhopis 32

SK4120001447

vyradený

Štátny dlhopis 33

SK4120001462

vyradený

Štátny dlhopis 34

SK4120001488

vyradený

Štátny dlhopis 35

SK4120001504

vyradený

Štátny dlhopis 36

SK4120001512

vyradený

Štátny dlhopis 37

SK4120001520

vyradený

Štátny dlhopis 38

SK4120001538

vyradený

Štátny dlhopis 39

SK4120001561

vyradený

Štátny dlhopis 41

SK4120001579

vyradený

Štátny dlhopis 45

SK4120001587

vyradený

Štátny dlhopis 46

SK4120001595

vyradený

Štátny dlhopis 47

SK4120001603

vyradený

Štátny dlhopis 48

SK4120001629

vyradený

Štátny dlhopis 49

SK4120001637

vyradený

Štátny dlhopis 50

SK4120001645

vyradený

Štátny dlhopis 51

SK4120001652

vyradený

Štátny dlhopis 52

SK4120001660

vyradený

Štátny dlhopis 53

SK4120001678

vyradený

Štátny dlhopis 54

SK4120001686

vyradený

Štátny dlhopis 55

SK4120001694

vyradený

Štátny dlhopis 56

SK4120001702

vyradený

Štátny dlhopis 57

SK4120001710

vyradený

Štátny dlhopis 60

SK4120001736

vyradený

Štátny dlhopis 61

SK4120001744

vyradený

Štátny dlhopis 62

SK4120001751

vyradený

Štátny dlhopis 63

SK4120001769

vyradený

Štátny dlhopis 64

SK4120001777

vyradený

Štátny dlhopis 65

SK4120001785

vyradený

Štátny dlhopis 66

SK4120001819

vyradený

Štátny dlhopis 67

SK4120001827

vyradený

Štátny dlhopis 68

SK4120001835

vyradený

Štátny dlhopis 69

SK4120001843

vyradený

Štátny dlhopis 71

SK4120001868

vyradený

Štátny dlhopis 72

SK4120001876

vyradený

Štátny dlhopis 73

SK4120001884

vyradený

Štátny dlhopis 74

SK4120001900

vyradený

Štátny dlhopis 75

SK4120001959

vyradený

Štátny dlhopis 76

SK4120001918

vyradený

Štátny dlhopis 77

SK4120001926

vyradený

Štátny dlhopis 78

SK4120001934

vyradený

Štátny dlhopis 79

SK4120001942

vyradený

Štátny dlhopis 81

SK4120001983

vyradený

Štátny dlhopis 82

SK4120001991

vyradený

Štátny dlhopis 84

SK4120002007

vyradený

Štátny dlhopis 85

SK4120002023

vyradený

Štátny dlhopis 86

SK4120002031

vyradený

Štátny dlhopis 87

SK4120002049

vyradený

Štátny dlhopis 89

SK4120002056

vyradený

Štátny dlhopis 90

SK4120002064

vyradený

Štátny dlhopis 91

SK4120002072

vyradený

Štátny dlhopis 92

SK4120002080

vyradený

Štátny dlhopis 93

SK4120002098

vyradený

Štátny dlhopis 94

SK4120002106

vyradený

Štátny dlhopis 95

SK4120002114

vyradený

Štátny dlhopis 96

SK4120002122

vyradený

Štátny dlhopis 97

SK4120002130

vyradený

Štátny dlhopis 98

SK4120002148

vyradený

Štátny dlhopis 99

SK4120002155

vyradený

TATRA BANKA 1997

SK4120000050

vyradený

Tatra banka dlh. 04

SK4120008012

aktívny

Tatra Leasing 1999

SK4120000217

vyradený

Tatra-Leasing 02

SK4120005661

vyradený

Tatra-Leasing 02

SK4120005661

vyradený

TATRAPOMA

SK4120001140

vyradený

Technolog. centrum

SK4120003013

vyradený

Technolog.centrum 02

SK4120004599

vyradený

Technolog.centrum 02

SK4120004599

vyradený

Topos Tovarníky-dlh.

SK4120001363

vyradený

Trenčín 01

SK9120000117

vyradený

Unikredit

SK4120001082

vyradený

Veľké Kapušany 01

SK4120000571

vyradený

Veľký Krtíš 01

SK9120000133

vyradený

VITAL, s.r.o.

SK4120000829

vyradený

Vládne eurobondy 04

DE0003089603

vyradený

Vládne eurobondy 10

DE0001074763

vyradený

Vládne eurobondy 10

DE0001074763

vyradený

VÚB 01B

CS0003700014

vyradený

VÚB 01D

CS0003700014

vyradený

VÚB 01F

CS0003700014

vyradený

VÚB dlhopisy - zero

SK4120000498

vyradený

VÚB dlhopisy 01

SK4120000266

vyradený

VÚB dlhopisy 02

SK4120006917

vyradený

VÚB dlhopisy IV

SK4120000621

vyradený

VÚB dlhopisy IX.

SK4120002551

vyradený

VÚB dlhopisy V

SK4120000845

vyradený

VÚB dlhopisy VI

SK4120001124

vyradený

VÚB dlhopisy VII

SK4120001199

vyradený

VÚB dlhopisy VIII

SK4120001793

vyradený

VÚB dlhopisy X.

SK4120004748

vyradený

VÚB dlhopisy X.

SK4120004748

aktívny

VÚB Factoring

SK4120001223

vyradený

VÚB Leasing

SK4120000985

vyradený

ZVL AUTO

SK4120000928

vyradený

Zvolen séria 01

SK9120000075

vyradený

Žabka  2010

SK4120005620

vyradený

Žabka  2010

SK4120005620

vyradený

Želez. Podbrezová 02

SK4120003567

vyradený

Železiar. Podbrezová

SK4120000936

vyradený

Žilina II

SK9120000059

vyradený

Žilina III

SK9120000067

vyradený

Žilina IV

SK9120000208

vyradený

Žilina séria 01

SK4220000018

vyradený

zdroj: BCPB