| vaša finančná istota |


zoznam odhadovaných bezcenných cenných papierov

 

emitent

stav

Agrocons IPOS

konkurz

Agrocons-Eko

konkurz

Agrohum konk.

konkurz

AGROMILK

konkurz

Agrospol Kráľovský Chlmec

konkurz

Agrospol Polomka v likvidacií.

konkurz

Agrostroj Rožňava konk

konkurz

Agrozemp konk.

konkurz

Akusit likv.

konkurz

Artecon likv.

konkurz

Asko konk

konkurz

Autoinova konk.

konkurz

Automobilové závody likv.

konkurz

AVC

konkurz

Babetta konk.

konkurz

Bardejovské strojárne

konkurz

BAZ Bratislava konk.

konkurz

Better likv.

konkurz

Bratislavská cvernová továreň

konkurz

Bukóza konk.

konkurz

Cassoviamilk

konkurz

CERTES konk.

konkurz

Cevaservis konk.

konkurz

Cosmos konk.

konkurz

Credit Fond IF

konkurz

DEVÍN BANKA konk.

konkurz

Dlhopis FNM SR

 

Drevofond

 

Drevoindustria konk.

konkurz

Drevokombinát Šariš konk.

konkurz

Drevona Žilina konk.

konkurz

Drevostol Prešov kon

konkurz

Drevounia konk.

konkurz

Drevovývoj

konkurz

Drôtovňa holding

konkurz

DTZ Vrútky konk

konkurz

Dúbravanka konk.

konkurz

Dumas likv.

konkurz

Dunako konk.

konkurz

Dužina konk.

konkurz

Ekopramene likv.

konkurz

Ekostav Nitra likv.

konkurz

Ekostavby konk.

konkurz

Ekoteam

konkurz

Ekotrend likv.

konkurz

Ekovomont

konkurz

Elitex Šurany konk.

konkurz

Elstroj

konkurz

Eneko Poprad likv.

konkurz

ENERGO B.Bystrica

 konkurz 

Enpro

konkurz

Espe konk.

konkurz

Essel konk.

konkurz

EURO SIPOX

konkurz

Fatra konk.

konkurz

Ferrenit

konkurz

Finiš konk.

konkurz

Galastroj konk.

konkurz

Galvanika

konkurz

Gemerské Pekárne likv

konkurz

Gemstav Rožňava likv

konkurz

Geoconsult konk.

konkurz

Geodézia Prešov konk

konkurz

Geoekotechnika kon

konkurz

Geohyco

konkurz

Geoprieskum Nová Baňa

konkurz

Geoprieskum Rožňava konk

konkurz

Geotech konk.

konkurz

Gold Limo, likv.

konkurz

GRANUM konk.

konkurz

Gumon Bratis. likv.

konkurz

HANDLEX likv.

konkurz

Hipo likv.

konkurz

HTS konk.

konkurz

Hydina Prešov

konkurz

Hydro likv.

konkurz

Hydrocontact

konkurz

Hydroeko

konkurz

Hydroinžiniering

konkurz

Hydrostav konk.

konkurz

Hydrovrt

konkurz

Chemika konk.

konkurz

Chemko Strážske

konkurz

Chemkostav HSV H.kon

konkurz

Chempro

konkurz

Chirana exp-imp konk

konkurz

Chirana Piešťany lik

konkurz

Chirana PREMA konk.

konkurz

Idea Nitra konk.

konkurz

IF Bezovec , likv.

 

IF Manet likv.

 

IF poľnohosp. Ipeľ

 

IF Poľnohospodárov

 

IF PSIPS konk.

 

IF Regiónfond Sl.po.

 

IF slovenských družstev.likv.

 

IF Svojpomoc likv.

 

IF Synergis

konkurz

IF Vesel

konkurz

IF ZNZ Garant

konkurz

IGHP likv.

konkurz

Impex Bratislava

konkurz

IMPO Michalovce konk

konkurz

Inco

konkurz

Ingstav konk.

konkurz

Inchem IF

konkurz

INPROG Poprad

konkurz

Instel likv.

konkurz

Interlock-Strop likv

konkurz

Invent Fond IF

konkurz

Investing likv.

konkurz

Inž.-ek.st.Popr.kon

konkurz

Inžiniering SEZ likv

konkurz

Kafiléria konk.

konkurz

Karpatia-CR

konkurz

Klas

konkurz

Košická mliekáreň

konkurz

Košický IF

konkurz

Kovomont konk.

konkurz

Kovozávod Lipany

konkurz

Koželužne Bošany

konkurz

Laurinc

konkurz

Levočské strojárne konk.

konkurz

Lignoservis

konkurz

Liptostav

konkurz

Lovinobanská poľno.

konkurz

Luko konk.

konkurz

Lukon konk.

konkurz

Lumilk Lučenec konk.

konkurz

Lusk

konkurz

LUTE konk.

konkurz

Martap konk.

konkurz

Martinská mliekaren

konkurz

Maytex konk.

konkurz

Mäsokombinát Novum konk.

konkurz

Medea

konkurz

MEZ konk.

konkurz

Mier konk.

konkurz

Michalovské pekárne

konkurz

Minerálne kŕmne prímesy konk

konkurz

Mliekareň Stará Ľubovňa lik

konkurz

Mliekoing

konkurz

Mliekoservis

 

Mlyn Košice konk.

konkurz

Monitex likv.

konkurz

Mostáreň Brezno konk

konkurz

Mototrans likv

konkurz

Mramor Tuhár konk.

konkurz

Mraziarne Prešov kon

konkurz

Mraziarne Žilina

konkurz

Myjavský mäsopriemysel

konkurz

Nábytkáreň Královský Chlmec, a.s.

konkurz

Nitrafrost konk.

konkurz

Nitrianské strojárne

konkurz

Novohradská hydina

konkurz

Novohradská zlievareň konk

konkurz

Novohradský priemysel kameňa. kon

konkurz

Novoker

konkurz

Novona konk.

konkurz

Novop Lučenec konk.

konkurz

Občianske stavby B.B. kon

konkurz

Obchod s palivami konk

konkurz

Old Herold Ferm

konkurz

OFZ

konkurz

Oravský mäsový priemysel

konkurz

Orpann konk.

konkurz

OSeP konk.

konkurz

Osivár konk

konkurz

OSP Danubius konk.

konkurz

OTF likv.

konkurz

Ozeta konk.

konkurz

Pehaes

konkurz

Piešťanské autoopravovne kon

konkurz

Piloimpregna konk.

konkurz

Podvihorlat pekáreň

konkurz

Pohronské strojárne

konkurz

Poľn. Agrospol konk.

konkurz

Poľnohosp.stav.konk.

konkurz

Poľnonákup Karpaty konk.

konkurz

Poľnonákup Orava kon

konkurz

Poľnonákup Rovina kon

konkurz

Poľnonákup Trnavan konk.

konkurz

Poľnonákup Vihorlat konk

konkurz

Poľnoprodukt

konkurz

Poľnoslužby Svidník kon

konkurz

Poľnospol konk.

konkurz

Poľnostav Sečovce konk.

konkurz

Poľnotopľa

konkurz

Potravinárske strojárne konk.

konkurz

Potravinársky kombinát konk.

konkurz

Považské strojárne konk.

konkurz

Pozana

konkurz

Pozemné stav.Trenčín

konkurz

Pozemné stavby Rim.S

konkurz

Pozemstav Prešov kon

konkurz

Pramos likv.

konkurz

Prefabetón

konkurz

Prefasol

konkurz

Preglejka konk.

konkurz

Priemyselná výroba krmív Torysa kon

konkurz

Prior obchodné domy konk

konkurz

Príroda

konkurz

Progres likv.

konkurz

Progres-Pozemné stavby

konkurz

Projekting Ružomberok

konkurz

Projektink Humenné

konkurz

Prvá prešov.stavebná

konkurz

Prvý Košický IF likv

konkurz

PS Považská Bystrica

konkurz

PSB

konkurz

Rekostav Bardejov

konkurz

Relea likv.

konkurz

Remkomplex konk.

konkurz

REMPO konk.

konkurz

Remus

konkurz

Renos Bratislava kon

konkurz

Reving

konkurz

Rožňavská mliek.konk

konkurz

Rudný projekt konk.

konkurz

Salvator-konzerváreň

 

Sandrik Dolné Hámre

konkurz

Sara

konkurz

Sass, konk.

konkurz

Semtop

konkurz

Servis-Turňa konk.

konkurz

Severosl.tehel.konk.

konkurz

Severoslenský podnikateľský IF

konkurz

SEZ Dolný Kubín

konkurz

SEZ Krompachy likv

konkurz

Simako konk.

konkurz

SIPOX IF

konkurz

Sklárne Poltár

konkurz

Skrutkáreň konk.

konkurz

SLOVAKIA INDUSTRIES

konkurz

Slovakofrost konk.

konkurz

Slovenská armatúrka Myjava kon

konkurz

Slovenské lodenice konk

konkurz

Slovenské lučobné závod

konkurz

Slovpap konk.

konkurz

Slovpol

konkurz

Slovprefa

konkurz

Slovstavexport

konkurz

Slovstone

konkurz

Slowaps konk

konkurz

Smrečina konk.

konkurz

Solivary Prešov

konkurz

SONEKO likv.

konkurz

Sonez Slov.opravovne

konkurz

SPIF

konkurz

Spišstav konk.

konkurz

SPL

konkurz

Stapo Hlohovec konk.

konkurz

Stas konk.

konkurz

Stavebné remeslá

konkurz

Staveco Galanta

 

Stavex Prešov

konkurz

Stavis M.Kameň konk.

konkurz

Stavis Zvolen

konkurz

Stavivá Bratislava

konkurz

Stavmart

konkurz

Stavmont konk.

konkurz

Stavokombinát konk.

konkurz

Stavom. Poprad konk.

konkurz

Stavomon.Trnava likv

konkurz

Stavomont Hum. konk.

konkurz

Stavomont. Žilina

konkurz

Stavomontáže B.B.

konkurz

Stavomontáže Bratis.

konkurz

Stavomontaže SIPOX

konkurz

Stavoprojekt Br.konk

konkurz

Stavoprojekt Prešov

konkurz

Stavoprojekting Koš.

konkurz

Stavospol

konkurz

Stavouniverzál likv.

konkurz

Stavris konk.

konkurz

STP Michalovce

konkurz

Stredoslovenské stavby konk

konkurz

Stredostavivá

konkurz

Strojstav Bratislava

 

Strojstav Nové M/V

konkurz

Strojstav Sečovce kon

konkurz

Súkromný UNI IF likv

 

Špecstav

konkurz

Tatra nábytok Pravenec lik

konkurz

Tatrastav, likv.

konkurz

Tatrastroj konk.

konkurz

Tatrasvit konk.

konkurz

TAZ COBURG likv.

konkurz

TAZ SIPOX

konkurz

Technická guma Hnúšťa

konkurz

Terapref konk.

konkurz

Tesla Piešťany konk.

konkurz

Teson

konkurz

Tiplex konk.

konkurz

Topoľčianske strojárne konk.

konkurz

Torus stav.p. konk.

konkurz

TOS Galanta konk.

konkurz

TOS Jasová konk.

konkurz

TOS Spišská N. Ves

konkurz

Transmetal konk.

konkurz

Turčianske pekáreň a cukáreň konk

konkurz

Tvrdošínska mliekáreň.

konkurz

Unistav Prievidza

 

Usip Bratislava likv

konkurz

Ústav bývania

konkurz

VAB Sipox konk.

konkurz

Váhostav

konkurz

VAP konk.

konkurz

Varez, a.s.

 

Vlkanovské strojárne konk.

konkurz

VSS konk.

konkurz

VÚB Kupón

konkurz

Vukov Prešov

konkurz

Vzduch.montáže likv.

konkurz

Vzduchotechnika konk

konkurz

Záhorské stroj.likv.

konkurz

Zámočnícke konštruk.

konkurz

Západoslov. tehelne

konkurz

Zemplínska hyd.konk.

konkurz

Zlatý Onyx konk.

konkurz

Zlieváreň konk.

konkurz

ZMV konk.

konkurz

ZNZ Bratislava likv.

konkurz

ZTS Elektronika

konkurz

ZTS Nova konk.

konkurz

ZTS Stroj. Námestovo

konkurz

ZVL BEARINGS Prešov kon

konkurz

ZVL Diamon 2 konk.

konkurz

ZVL KL PM D.Kubín

konkurz

ZVL konk.

konkurz

ZVL odbyt konk.

konkurz

ZVL Skalica

konkurz

ZVL Žilina

konkurz

ZVL-PM Dolný Kubín

konkurz

Zvolenský poľnohospodárksy IF

konkurz

ZVT konk.

konkurz

Žiarstav

konkurz

zdroj: www.orsr.sk