| vaša finančná istota |


zoznam družstevných podielnických listov obchodovaných na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.

 

Názov

ISIN

stav

AGRIA Liptov. Ondrej

SK8110000574

vyradený

AGRIA Liptov. Ondrej

SK8110000574

aktívny

Agro-coop Klát.N.V.

SK8120000010

vyradený

Agro-coop Klát.N.V.

SK8120000010

vyradený

Družstvo pod. Devín

SK8110000459

vyradený

Družstvo pod. Devín

SK8110000459

aktívny

PD  Radoš.-Paderovce

SK8120002974

vyradený

PD  v Jarovniciach

SK8120001091

aktívny

PD Branisko Široké

SK8110001168

vyradený

PD Branisko Široké

SK8110001168

vyradený

PD Čaka

SK8120001570

aktívny

PD Čingov Smižany

SK8120000440

vyradený

PD Čingov Smižany

SK8120000440

aktívny

PD Dubnica nad Váhom

SK8120001562

aktívny

PD H.Nitra Ned.Brez.

SK8120000788

vyradený

PD H.Nitra Ned.Brez.

SK8120000788

aktívny

PD Jasová

SK8120000564

vyradený

PD Kapušany  Prešov

SK8120002354

vyradený

PD Kapušany  Prešov

SK8120002354

vyradený

PD Mlynica

SK8120001174

aktívny

PD Mojmírovce

SK8110001036

vyradený

PD Mojmírovce

SK8110001036

vyradený

PD Očová

SK8120001315

aktívny

PD Prašice - Jacovce

SK8110000053

vyradený

PD Prašice - Jacovce

SK8110000053

vyradený

PD Radošinka" V.R."

SK8120001216

aktívny

PD Senica

SK8110000343

vyradený

PD Senica

SK8110000343

aktívny

PD Stará Turá

SK8120000523

vyradený

PD Stará Turá

SK8120000523

vyradený

PD Svodín

SK8120000804

vyradený

PD Svodín

SK8120000804

vyradený

PD Trenčín-Soblahov

SK8120000150

vyradený

PD Trenčín-Soblahov

SK8120000150

vyradený

PD TRIBEČ Nitr.Str.

SK8110000145

vyradený

PD TRIBEČ Nitr.Str.

SK8110000145

vyradený

PD TURIEC Dubové

SK8120003360

vyradený

PD TURIEC Dubové

SK8120003360

aktívny

PD Tvrdošovce

SK8110001366

vyradený

PD Tvrdošovce

SK8110001366

vyradený

PD v Jurovej

SK8110001234

vyradený

PD v Jurovej

SK8110001234

vyradený

PD v Tomášove

SK8120001380

aktívny

PD Vištuk

SK8120002941

aktívny

PD Vranov-Hencovská

SK8120003030

vyradený

PD Vranov-Hencovská

SK8120003030

aktívny

RaVOD Pata

SK8120001745

vyradený

RaVOD Pata

SK8120001745

aktívny

RD HRON Sl.Ľupča

SK8120002669

vyradený

RD HRON Sl.Ľupča

SK8120002669

vyradený

RD podielnikov

SK8120000762

vyradený

RD podielnikov

SK8120000762

aktívny

ÚSVIT pri Dunaji PD

SK8120001497

vyradený

ÚSVIT pri Dunaji PD

SK8120001497

vyradený

zdroj: BCPB