| vaša finančná istota |


Archív článkov

21.05.2013 11:10

UniCredit Bank Slovakia a.s. dostala predchádzajúci súhlas NBS vo veci zlúčenia

Budúcnosť piatej najväčšej banky na Slovensku začína naberať čoraz jasnejšie kontúry. Potom čo v poslednej dobe v tlači prebehlo viacero správ, ktoré naznačovali prebiehajúci proces zmeny právnej formy banky na pobočku zahrančinej banky, včera (20.05.2013) zverejnila UniCredit Bank Slovakia a.s....

—————

06.02.2013 08:49

Spoločnosť GLOBAL PACIFIC WEST na ako-investovat.sk

Dňa 05.02.2013 bol publikovaný na stránkach ako-investovat.sk článok ohľadom aktuálnej situácii s bezcennými cennými papiermi na Slovensku, resp. inak povedané ako sa zbaviť nepohodlných cenných papierov. Pred zverejnením článku nás jeho autor Filip Glasa kontaktoval a dotazoval sa na uvedenie...

—————

27.08.2012 10:37

Zneužívanie dôverných informácií v poľnohospodárskych družstvách

Družstevné podielnické listy, to sú horúca téma tohto roka. Ako sa o týchto cenných papieroch roky nehovorilo, nikto ich nechcel kupovať a boli nežiaducim bremenom na účtoch ich majiteľov v Centrálnom depozitári cenných papierov, zrazu sa zobudili záchrancovia družstevného spolunažívania na...

—————

07.08.2012 09:59

Tatra banka, a.s. predsedom veriteľského výboru v Prefa Sučany, a.s.

V predchádzajúcich článkoch sme Vás informovali o zložitej a min. zaujímavej situácii v Prefa Sučany, a.s. kedy táto spoločnosť vstúpila tento rok do reštrukturalizačného konania.  Dňa 27.07.2012 sa konalo prvé zasadnutie veriteľského výboru a všetci čo sledujú túto Zvrškovcovu...

—————

07.07.2012 10:17

Valné zhromaždenie v Prefa Sučany a.s.

Dňa 28.06.2012 sa konalo za hojnej účasti akcionárov valné zhromaždenie Prefa Sučany, a.s. v Sučanoch. Po prvý krát boli pozvaní všetci akcionári a tak sa valného zhromaždenia zúčastnilo niečo viac ako 20 akcionárov. Väčšina z prítomných sa čudovala, prečo až teraz, prvý krát od privatizácie...

—————

24.04.2012 16:05

Valné zhromaždenie v UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Dňa 23.04.2012 sa konalo riadne valné zhromaždenie piatej najväčšej banky UniCredit Bank Slovakia, a.s.,  na ktorom majoritný akcionár UniCredit Bank Austria AG váhou svojich hlasov rozhodol, že po ročnom pôste opäť vyplatí banka medzi akcionárov zhruba polovicu minuloročného čistého zisku...

—————

19.04.2012 09:17

PREFA Sučany a.s. je v reštrukturalizácii !!!

V Obchodnom vestníku bolo dňa 16.04.2012 zverejnené oznámenie o začatí reštrukturalizácie v spoločnosti PREFA Sučany a.s.  Oznam je nasledovný :  K005025 Spisová značka: 4R/1/2012 Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PREFA Sučany, a.s., so sídlom...

—————

17.04.2012 15:20

Zvrškovec úraduje v Prefe

V závode Prefy v Sučanoch je momentálne horúco. Práve v týchto dňoch je aktuálna téma ďalšieho pôsobenia tejto fabriky na výrobu prefabrikátov s dlhoročnou históriou. Po problémoch, ktoré začali nástupom krízy v roku 2008 sa fabrika potáca s neustálymi problémami pracovnej náplne pre svojich...

—————

13.02.2012 10:23

BEZCENNÉ AKCIE, DAROVANIE AKCIÍ NA FNM, ÚHRADA FAKTÚR CDCP

Slovensko zažíva veľké odhalenie, každý akcionár alebo vlastník družstevného podielového listu dostal výpis toho, čo má a účet, tento krát na 9,6 Eura. Samozrejme len tí, čo majú svoje akcie zaparkované na účet Centrálneho depozitára cenných papierov. Tí čo majú jednu akciu by sa tešiť...

—————

14.04.2011 08:52

Expenťák Špirko (ne)zvládol projekt AVC, krachlo

V pondelok začal trenčiansky súd konkurzné konanie voči FPK Invest, a.s.. Ide o bývalé AVC, a.s. Čadca, ktoré sa na koncom minulého roka premenovalo a presídlilo do Trenčína. Zmena názvu, sídla a konkurz sú časti mozaiky príbehu neúspešného oživovania strojárskej firmy AVC skupinou Penta. Tá už v...

—————